Transkrypcja wideo: Dr Jarosław Derejczyk o zaletach standardów geriatrycznych

Wyraźnie rosnące koszty opieki medycznej, które generuje starzenie społeczeństwa, wymuszają rozwiązania, które ekonomizują prace placówek medycznych. I takim sposobem jest standaryzacja procesu diagnostycznego, czyli tak naprawdę pobytu osoby starszej w szpitalach, w poradniach. W oparciu o takie skale, testy i taki sposób badania, żeby ograniczyć krążenie pacjenta w systemie, zmniejszyć ilość leków, które czasami generują choroby, u trzydziestu procent właśnie nadmiar leków powoduje pobyt szpitalny, w celu poprawy, jakości. To jest bardzo trudne u osoby, która ma osiem, dziesięć, a czasami jeszcze więcej chorób, dlatego, że interakcja tak dużej ilości leków plus konieczność wybrania tych celów medycznych u osoby z wielochorobowością. Tego brakuje czasami w oddziałach nieprzygotowanych do pracy z osobami w zaawansowanej starości, a tego uczy geriatria. I takie standardy stosuje się zarówno w oddziałach, jak i w poradniach geriatrycznych. Myślę, że przy szukaniu pomysłów, jak racjonalnie wydawać pieniądze, wobec tego, co nas czeka w nadchodzących, najbliższych dwudziestu, trzydziestu latach, nie uciekniemy od tego, żeby standaryzacja opieki medycznej nad osobami w zaawansowanej starości stała się wiedzą powszechną. W tej chwili jest wiedzą bardzo małej grupy osób.

Wróć do transkrybowanego materiału w artykule "U progu rewolucji demograficznej - Kolegium NIK o opiece medycznej nad osobami w podeszłym wieku"

Informacje o artykule

Data utworzenia:
26 listopada 2015 15:42
Data publikacji:
26 listopada 2015 15:42
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
26 listopada 2015 15:42
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie