Transkrypcja wideo: Eksperci o udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiologii

Wypowiedź Piotra Miklisa dyrektora delegatury NIK we Wrocławiu

Nie jest wielką tajemnicą to, że w procedur medycznych te, które są związane z bezpośrednią interwencją kardiologiczną, czyli tak zwane procedury inwazyjne są szczególnie dobrze opłacane. Postanowiliśmy zadać pytanie czy wszystkie placówki, które uzyskały kontrakt na świadczenie tego typu usług medycznych są do tego merytorycznie i materialnie przygotowane. Postanowiliśmy zadać pytanie o dostępność tego typu usług. W szczególności chcemy przekonać, że pacjenci traktowani są w sposób równy, tak jak gwarantuje im konstytucja. I chcemy przekonać się, że nie następuje ich selekcja pod kątem dochodowości pewnych procedur, które są potem wykonywane.

Wypowiedź profesora Pawła Buszmana z Polsko-Amerykańskich Klinik Serca S.A.

Pytanie jest, dlaczego pewne procedury są wykonywane w szpitalach publicznych, a pewne tylko ośrodkach prywatnych. To zależy od kontraktu, który Fundusz daje. Jeżeli Fundusz daje prywatnemu ośrodkowi osiemdziesiąt procent tylko na gaszenie pożarów, czyli leczenie zawałów, a dwadzieścia procent na planowe, to ja mówię, że te ostre zespoły wcale nie są łatwymi przypadkami. To jest po pierwsze. A po drugie, dajcie nam też kontrakt na planowe zabiegi, żeby nie dochodziło do tych ostrych zespołów wieńcowych, albo żeby móc bardziej kompleksowo zaopatrzyć pacjenta po ostrym zespole wieńcowym. Czyli żeby mieć pieniądze na wszczepienie rozrusznika, ASD[? 00:01:31.103]. My to wszystko potrafimy robić. Jesteśmy, jeśli, jeśli chodzi o AHP akurat, jesteśmy firmą, która zdecydowała, zdecydowanie pełni, czy, czy dostarcza usługi w pełnym zakresie, jeśli chodzi o choroby układu krążenia, bo to jest i kardiologia i kardiologia inwazyjna, ale też chirurgia naczyniowa, to jest kardiochirurgia i na końcu rehabilitacja. A oprócz tego pacjent jest przez całe życie monitorowany w naszych poradniach przyklinicznych. Jesteśmy w związku z tym usługodawcą, który peł, który kładzie nacisk na kompleksową i nowoczesną opiekę w zakresie chorób układu krążenia.

Wypowiedź profesor Hanny Szwed, konsultanta w dziedzinie kardiologi dla województwa mazowieckiego

Rolą oddziałów kardiologicznych o wyższym stopniu referencyjności jest przyjmowanie pacjentów, każdego pacjenta, który jest do nas zgłaszany i którego możemy i powinniśmy leczyć w naszym ośrodku. Chodzi o to, że powinna być szeroka dostępność dla pacjentów, którzy nie tylko przywożeni są do izby przyjęć pogotowi, przez pogotowie ratunkowe, czy zgłaszają się sami do izby przyjęć, ale także takich pacjentów, którzy są zgłaszani ze szpitali o niższym stopniu referencyjności w kardiologii, lub też oddziałów wewnętrznych, z którymi te oddziały nie mogą sobie poradzić. Ta dostępność powinna dotyczyć wszystkich takich pacjentów, którzy wymagają wysokospecjalistycznych procedur z zakresu kardiologii interwencyjnej. I elektroterapii. I którzy nie mogą być prowadzeni w ośrodkach, do których pierwotnie trafili. Natomiast pacjenci, którzy są z pogranicza kardiologii i interny, którzy nie wymagają takiego działania specjalistycznego, wysokospecjalistycznego, jak wysokospecjalistycznej diagnostyki inwazyjnej, czy terapii z zakresu kardiologii interwencyjnej, czy elektroterapii, lub też pacjenci, z którymi te oddziały nie mogą sobie poradzić z racji gorszego wyposażenia, gorszego doświadczenia. Tacy pacjenci mogą być leczeni w oddziałach wewnętrznych, lub w oddziałach kardiologicznych o niższym stopniu referencyjności.

Ciąg dalszy wypowiedzi profesora Pawła Buszmana

Czy prywatni leczą łatwiejsze przypadki, a publiczne cięższe? Tego nikt nie udokumentował, bo jedyny, jedyny zarzut, czy dowód na to, że publiczne leczą cięższych przy, cięższe przypadki to, to, że dlatego, że leżą dłużej. Więc jeżeli raport mówi, że publiczne leczą cięższe, bo pacjent leży dłużej, to ja mówię nie. Bo to nie jest tak. Bo pacjent im dłużej leży w szpitalu, tym się staje cięższy. A jeżeli jest sprawna organizacja, pacjent leży krótko, jest dobrze zorganizowana opieka zdrowotna w trakcie pobytu, to nie jest pacjent narażony na różnego rodzaju powikłania. Im lepiej pacjent jest leczony, bardziej nowoczesnymi metodami, ty pobyt jest krótszy.

Wróć do transkrybowanego materiału w artykule "NIK wysłuchała ekspertów z dziedziny kardiologii"

Informacje o artykule

Data utworzenia:
10 grudnia 2015 13:37
Data publikacji:
10 grudnia 2015 13:37
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
10 grudnia 2015 14:07
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie