Transkrypcja wideo: NIK gospodarzem europejskiej grupy roboczej ds. VAT cz.2

Wypowiedź Giovanniego Coppoli reprezentującego Włochy

W praktyce odpowiadaliśmy za działalność grupy od 2015 do chwili obecnej, przejęcia przewodnictwa przez NIK. W ramach sieci intranetowej Komitetu Kontaktowego wyznaczono miejsce, w którym przechowaliśmy wszystkie dokumenty związane z grupą, jej spotkaniami, interwencjami, prezentacjami. Informacje te znajdują się w bazie danych. Od tego momentu polska NIK będzie zarządzać bazą danych Grupy ds. VAT, do tej prowadzoną przez NOK Włoch.

Wróć do do transkrybowanego materiału w artykule "NIK gospodarzem europejskiej grupy roboczej ds. VAT"

Informacje o artykule

Data utworzenia:
24 września 2018 09:09
Data publikacji:
24 września 2018 09:09
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
24 września 2018 09:20
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie