Transkrypcja wideo: NIK o przeciwdziałaniu e–uzależnieniu dzieci i młodzieży

Tytuł na ekranie

E-UZALEŻNIENIA RAPORT NIK

Wypowiedź lektora

Minęło dziesięć lat od głośnego przypadku z Wrocławia, kiedy to nastolatek pobił matkę krzesłem, po tym jak odłączyła mu komputer od prądu. Wcześniej chłopak spędził kilka dni zamknięty w swoim pokoju bez przerwy gając w Tibię, grę wciągającą jak narkotyk. Wielu Polaków po raz pierwszy usłyszało wówczas o zjawisku e- uzależnienia. Dziś jasne jest już, że wirtualny świat może wciągnąć jak narkotyk. Na to niebezpieczeństwo szczególnie narażone są dzieci, choć uzależniają się także dorośli. Co dzieje się z taką osobą?

Wypowiedź Szymona Wójcika z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

Traci na przykład kontakt z rodziną, z rówieśnikami, pogarszają mu się wyniki w szkole, czy nie ma czasu na inne ważne czynności. To jest jakby taka definicja tego uzależnienia.

Dalsza część wypowiedzi lektora

Skala zjawiska może niepokoić. Z badań prowadzonych w gimnazjach wynika, że e - uzależnieniem zagrożonych jest dwanaście procent uczniów. To ponad sto trzydzieści tysięcy nastolatków, a mowa tu wyłącznie o gimnazjalistach.

Wypowiedź Małgorzaty Król Dyrektora Gimnazjum nr 38 w Warszawie

Przerażający jest czasem widok, jak idę korytarzem, gdzie siedzą uczniowie i zamiast ze sobą rozmawiać to klikają w komórkę.

Dalsza część wypowiedzi lektora

Mamy do czynienia z masowym zagrożeniem dla zdrowia, a nawet życia naszych dzieci. Eksperci nie mają wątpliwości, że większość rodziców sama sobie nie poradzi. Trzeba działać w sposób systemowy.

Wypowiedź Krzysztofa Kwiatkowskiego Prezesa NIK

Podejmowane przez skontrolowane instytucje działania, mające na celu przeciwdziałanie e - uzależnieniu dzieci i młodzieży, były przypadkowe i nie odpowiadały w wystarczającym zakresie na zagrożenia wynikające z rozwoju nowoczesnych technologii.

Wypowiedź Grzegorza Walendzika Dyrektora Delegatury NIK w Kielcach

Ustaliliśmy, że instytucje, które powinny być zaangażowane w przeciwdziałanie uzależnieniu dzieci i młodzieży, nie radziły sobie z tym problemem.

Dalsza część wypowiedzi lektora

NIK sprawdziła, jak system przeciwdziałania e - uzależnieniom działa w Polsce. Kontrolerzy odwiedzili Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii, dwa ministerstwa, poradnie psychologiczne, ośrodki terapii uzależnień oraz szkoły. Taki zakaz wprowadzić, to szkoła musi być gotowa do wyegzekwowania w stu procentach. Ja jestem zdecydowaną przeciwniczką wprowadzania prawa, którego nie jesteśmy wstanie wyegzekwować.

Dalsza część wypowiedź Małgorzaty Król

Aby zakaz wprowadzić, to szkoła musi być przygotowana aby wyegzekwować. Jestem zdecydowaną przeciwniczką wprowadzania prawa, którego nie jesteśmy w stanie wyegzekwować.

Dalsza część wypowiedzi lektora

Wyniki kontroli NIK to dzwonek alarmowy, bo za nie efektywną walkę z e – uzależnieniami zapłacimy wszyscy, podobnie jak to ma w przypadku narkomanii czy alkoholizmu.

Wypowiedź Adama Nyka, specjalisty terapii uzależnień ze Stowarzyszenia Monar

Choć niestety mimo, ze tych komunikatorów ma całą masę - to wcale nie jest bliżej swoich kolegów – tylko dalej. I myślę, że tu jest właśnie rola nas dorosłych, żebyśmy trochę od tego schematu, który teraz jest też fundowany odeszli i sami pokazali, że jesteśmy aktywni, i choć ażby tą aktywnością zaczęli zarządzać.

Napis na ekranie

NIK, Grudzień 2016

Wróć do do transkrybowanego materiału w artykule "Transkrypcja wideo: NIK o przeciwdziałaniu e–uzależnieniu dzieci i młodzieży"

Informacje o artykule

Data utworzenia:
23 grudnia 2016 11:38
Data publikacji:
23 grudnia 2016 11:38
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
23 grudnia 2016 11:38
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie