Transkrypcja wideo: Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski o sprawozdaniu z działalności Najwyższej Izby Kontroli

Jesteśmy coraz bardziej skuteczni - w 2014 r. zrealizowano i podjęto realizację łącznie 36 wniosków o zmianę prawa zgłoszonych przez NIK.  W 2014 roku - to 48 proc. spośród zgłoszonych ogółem wniosków - o blisko 20 proc. więcej niż w poprzednich latach). A co najważniejsze ponad 80 proc. naszych wniosków, które prowadzą do usuwania ujawnionych nieprawidłowości kontrolowane instytucje wdrażały jeszcze w czasie kontroli, albo bezpośrednio po jej zakończeniu - takich wniosków było ponad 3200.

Według najnowszych badań CBOS ponad 49 proc. dorosłych Polaków dobrze i bardzo ocenia pracę NIK, przeciwnego zadania jest tylko 14 proc. Od września 2013 roku dobre i bardzo dobre oceny Izby wzrosły o 16 punktów procentowych. Ocena Izby nie wiąże się z poglądami politycznymi oceniających. Zwolennicy lewicy, centrum i prawicy oceniają Izbę podobnie.

Wróć do transkrybowanego materiału w artykule "Sprawozdanie z działalności NIK"

Informacje o artykule

Data utworzenia:
22 lipca 2015 11:42
Data publikacji:
22 lipca 2015 11:42
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
31 lipca 2015 09:53
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie