Transkrypcja wideo: Wymiana argumentów między Urszulą Stefanowicz i Herbertem Gabrysiem

Urszula Stefanowicz:

Polityka energetyczno-klimatyczna może przynieść Europie i Polsce wiele korzyści.

Herbert Gabryś:

Gospodarka nie jest dzisiaj przygotowana do tego rodzaju wyzwań my brniemy jak gdyby pół kroku albo krok za tym, co stanowi Unia Europejska. Dwudziestego czwartego października podpisano pakiet zwany pakietem klimatyczno-energetycznym w nim najprościej kontynuacja filozofii ochrony klimatu prowadzona przez Unię Europejską od wielu, wielu lat i znowu najprościej ta filozofia zmierza do znaczącego ograniczenia emisji, CO dwa, co de facto prowadzi do tak zwanej dekarbonizacji gospodarki

Urszula Stefanowicz:

Błędem jest zakładanie, że możemy wszystko zachować w Polsce tak jak jest i możemy nie zmieniać się, podczas gdy trendy światowe są nieubłagane i idą też w określonych kierunkach, czyli rozwoju odnawialnych źródeł energii.

Herbert Gabryś:

Nieraz przekłada się to różnie na różne gospodarki unijne, tam gdzie nie ma dużo energetyki konwencjonalnej jak Francji energetyka jądrowa, tam jest to prostsze do zrobienia i bardzo trudne, bo kosztowne dla Polski, bo mamy tej energetyki na węglu jednym i drugim dużo.

Urszula Stefanowicz:

Polityka energetyczno-klimatyczna może przynieść Europie i Polsce wiele korzyści w tym poprawę bezpieczeństwa energetycznego, zmniejszenie od uzależnienia od importu [jąkanie 00:01:40.548] paliw kopalnych, nowe miejsca pracy, rozwój innowacyjnych nowych sektorów gospodarki, rozwój nowych technologii.

Herbert Gabryś:

Energia odnawialna licząc znowu bardzo prosto jest dwu krotnie i dwu i pół krotnie droższa od tej konwencjonalnej, szczególnie od tej na węglu brunatnym, są branże, które są bardzo energochłonne: hutnictwo, przemysł chemiczny, przemysł szklarski, AGD, cała masa drobnej przedsiębiorczości, której jeśli ceny energii tak znacząco wzrosną, staną przed widmem utraty rentowności w znaczącej części, szacujemy dwunastu do dwudziestu pięciu procent w zależności od branż i wtedy albo będą musiały być przez państwo w sposób szczególny chroniony na przykład zwolnieniem od akcyzy, a więc skutkiem ubytku wpływów do budżetu albo będą migrować poza granice kraju, szacujemy, że te branże na trzydziesty rok to rząd wielkości pięciuset tysięcy miejsc pracy, a więc skala wyzwań społecznych.

Urszula Stefanowicz:

Dzisiaj mówimy o przemyśle, ale nie możemy pomijać innych obszarów, które są równie ważne dla obywateli. Energetyka klimatyczno-energetyczna może poprawić stan zdrowia obywateli poprzez [jąkanie 00:03:02.959] poprawę, jakości powietrza, może dzięki temu zaoszczędzić nam wielu kosztów w sektorze medycznym, wielu kosztów związanych z nieobecnością ludzi w pracy i z mniejszą efektywnością pracy powodowaną na przykład przez choroby przewlekłe.

Herbert Gabryś:

Jeśli w budżetach domowych nas wszystkich koszt pozyskania energii przekracza, dotyka dziesięciu procent to, to jest próg określany w strukturach tego rodzaju szacunku, jako próg ubóstwa energetycznego, czyli część społeczeństwa z tychże samych przyczyn, płacąc dużo wyższe ceny energii będzie, będzie w niedostatku, cza im będzie pomóc, państwo musi znaleźć na to sposób i rozstrzygnąć komu na jakich regułach, na jakich zasadach i ile.

Urszula Stefanowicz:

Ponieważ Unia chce nam pomóc w tej przemianie gospodarki w nisko emisyjną, będziemy otrzymywać sporo pieniędzy w ramach funduszy europejskich, zarówna na poziomie krajowym jak i na poziomie regionalnym, te fundusze będą mogły być wykorzystywane na inwestycje w nowe odnawialne źródła energii, na inwestycję w poprawę efektywności energetycznej.

Herbert Gabryś:

Obawiamy się dziś także, realizując ów przyjęty pakiet innego z poważnych wyzwań, ćwiczyliśmy ostatnie dni dostawy energii, kłopoty, bo to woda, bo temperatura, bo po drodze trochę awarii, no a na dodatek ta wielka generacja wiatrowa nie dała swojej energii, nie dała, bo nie było wiatru i tu rodzi się kolejny dylemat, co robić wtedy, kiedy w tym domniemanej przyszłości, znaczącym udziale energetyki odnawialnej no nie będzie wiało i nie będzie Słońca.

Urszula Stefanowicz:

Samorządy też w tej chwili w przyśpieszonym tempie uczą się, w jaki sposób rozsądnie planować na przykład zapotrzebowanie na energię, paliwa, na poziomie lokalnym, żeby zabezpieczyć jakby te potrzeby mieszkańców, uczą się tej odpowiedzialności i uczą się też, że dzięki temu mogą jednocześnie poprawić, jakość powietrza w danym mieście, gminie.

Herbert Gabryś:

Warto o tym mówić dzisiaj, warto przestrzegać przed kłopotami no i warto zastanowić się jak ów poważny na miarę wyzwań, zmian cywilizacyjnych projekt unijny zrealizuje się w porozumieniach globalnych od chociażby na konferencji klimatycznej ONZ w Paryżu jesienią, jak inne państwa podejmą trud i koszt owej filozofii, aby konkurencyjność gospodarki polskiej i europejskiej na tym nie ucierpiała tak jak dziś, sądzimy, że ucierpi.

Wróć do transkrybowanego materiału w artykule "Pakiet klimatyczno-energetyczny. Szanse i zagrożenia"

Informacje o artykule

Data utworzenia:
22 października 2015 14:56
Data publikacji:
22 października 2015 14:56
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
22 października 2015 14:56
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie