Transkrypcja wideo: Wypowiedź Krzysztofa Kwiatkowskiego o roli Najwyższych Organów Kontroli

Wypowiedź Krzysztofa Kwiatkowskiego, Prezesa NIK

Uważamy, że Najwyższe Organy Kontroli mają bardzo istotne znaczenie dla dobrego zarządzania w swoich krajach, rozliczania urzędników publicznych oraz zapewnienia, że środki publiczne są wydatkowane w najbardziej skuteczny i wydajny sposób. Aby to było możliwe, kwestią numer jeden, nadrzędną dla NOK jest niezależność, a więc możliwość wykonywania swoich zadań bez ograniczeń, bez obaw o różne aspekty polityczne i prawne. Dlatego właśnie dla NOK jest bardzo istotne zachowanie niezależności, możliwość bycia szczerymi, otwartymi i uczciwymi w ocenach, prezentowania raportów, mówienie prawdy o tym, jak wydawane są środki publiczne oraz jak funkcjonują i wdrażane są poszczególne programy. Bardzo cenię rozmowę, jaką odbyłem z Prezesem NIK, bardzo cenię rolę, jaką NIK odgrywa w społeczności INTOSAI. Uważam za bardzo dobry model, gdy prezes obejmuje osobiste przywództwo w ramach aktywności grup zadaniowych, ale co ważniejsze, kiedy promuje zasadę i idee INTOSAI. Myślę, że Prezes NIK promuje w ten sposób niezależność kontrolerów. Robi to nie tylko poprzez sposób, w jaki kieruje NIK, ale także głosząc, że współpraca przynosi korzyść wszystkim. Bardzo wiele dowiedziałem się na temat różnorodnych inicjatyw w zakresie rozwoju instytucjonalnego, jaki NIK prowadzi w regionie, ale także globalnie, wspierając inne NOK. Uważam, że to wspaniałe i mam nadzieję, że nasza współpraca będzie się rozwijała tak mocno, jak tylko się da.

Wróć do do transkrybowanego materiału w artykule "Współpraca między Urzędem Rozliczania Rządu USA a polskim NIK"

Informacje o artykule

Data utworzenia:
28 lipca 2016 11:36
Data publikacji:
28 lipca 2016 11:36
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
28 lipca 2016 11:36
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie