Transkrypcja wideo: Wypowiedź Prezesa NIK o dofinansowywaniu sterylizacji zwierząt

Wypowiedź Krzysztofa Kwiatkowskiego, Prezesa NIK

Sterylizacja zwierząt jest jednym z najistotniejszych sposobów zapobiegania bezdomności zwierząt. Najwyższa Izba Kontroli stoi na stanowisku, że samorządy mogą ustanawiać gminne programy sterylizacji oraz kastracji psów i kotów posiadających właścicieli. NIK postuluje jednoznaczne dopuszczenie możliwości częściowego lub całkowitego finansowania przez gminy kastracji lub sterylizacji zwierząt domowych. Dotychczasowa praktyka poszczególnych gmin w tym zakresie nie jest jednolita. Tylko niektóre samorządy zachęcają właścicieli do sterylizacji zwierząt, dofinansowując takie zabiegi, inne wskazują, że mogą finansować kastrację bądź sterylizację wyłącznie w odniesieniu do zwierząt umieszczonych w schroniskach. Dlatego Najwyższa Izba Kontroli wskazuje na konieczność wyraźnego wpisania do ustawy o ochronie zwierząt możliwości całkowitego lub częściowego finansowania przez gminy kastracji oraz sterylizacji psów i kotów przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli tych zwierząt. Izba wyraźnie podkreśla przy tym, że korzystanie przez właścicieli zwierzęcia z finansowanej przez gminy sterylizacji lub kastracji musi być dobrowolne.

Wróć do do transkrybowanego materiału w artykule "NIK o dofinansowywaniu sterylizacji zwierząt"

Informacje o artykule

Data utworzenia:
28 lipca 2016 13:07
Data publikacji:
02 czerwca 2016 13:06
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
28 lipca 2016 13:07
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie