Transkrypcja wideo: Analiza wykonania budżetu państwa

Lektor: Polska to kraj, który szybko się modernizuje. Zmianom podlegają niemal wszystkie dziedziny naszego życia. Kierunek, w którym następuje rozwój wszystkich tych obszarów wyznacza parlament, zaś za wykonanie konkretnych zadań odpowiada rząd i ministrowie, którzy działają na podstawie ustawy budżetowej. To właśnie kontrola wykonania ustawy budżetowej należy do najważniejszych zadań Najwyższej Izby Kontroli.

Waldemar Długołęcki, radca Prezesa NIK: Kontrola wykonania budżetu państwa to największa i chyba najważniejsza kontrola przeprowadzona przez NIK. Najważniejsza w tym sensie, że obowiązek jej przeprowadzenia wynika z Konstytucji. Przeprowadzamy ją co roku w ponad 400 jednostkach, a wyniki przedstawiamy w Analizie wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej przedkładanej co roku w połowie czerwca Sejmowi.

Krzysztof Kwiatkowski, Prezes NIK w latach 2013-2019: Wysoki Sejmie! Chciałbym poinformować, że Kolegium Najwyższej Izby Kontroli w czerwcu tego roku podjęło uchwałę, w której wyraziło pozytywną opinię w sprawie udzielenia Radzie Ministrów absolutorium za rok 2013.

Lektor: Obowiązujące procedury kontroli i obiektywne kryteria analizy danych z poszczególnych dziedzin pozwalają na rzetelną ocenę wykonania całości budżetu. Nawet struktura NIK-u w pewien sposób odpowiada strukturze rządu. Wszystkie ministerstwa mają swoje odpowiedniki w strukturze NIK.

Wróć do do transkrybowanego materiału w artykule "Analiza wykonania budżetu państwa"

Informacje o artykule

Udostępniający:
Najwyższa Izba Kontroli
Data utworzenia:
28 września 2020 16:00
Data publikacji:
28 września 2020 16:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
28 września 2020 16:00
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie