Transkrypcja wideo: Kontrole funduszy UE i współpraca międzynarodowa

Jak NIK kontroluje środki z Unii Europejskiej? Inspektorzy sprawdzają przede wszystkim czy pieniądze unijne są wydawane zgodnie z ich przeznaczeniem i obowiązującymi procedurami, z korzyścią dla kraju i obywateli.

Dzięki środkom unijnym Polska ma szansę, między innymi, wybudować nowoczesną infrastrukturę techniczną państwa, w tym sieć dróg i autostrad. Przeprowadzone wielokrotnie kontrole wykazały jednak, że powołane do tego celu instytucje nie radzą sobie z wykonaniem tego zadania. Doszło więc do sytuacji, w której są pieniądze, są możliwości, jednak system nie działa właściwie.

Kontrole NIK są uważane za jedne z najdokładniejszych w Europie. Porównywanie wyników kontroli w poszczególnych państwach Unii nie jest proste zbliżona metoda wypracowana jest pod przewodnictwem Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

NIK również ściśle współpracuje z EUROSAI, organizacją skupiającą organy kontrolne wszystkich państwa naszego kontynentu. Przez kilka lat przedstawiciele NIK-u kierowali pracami komisji do spraw środowiska EUROSAI, inicjując wiele kontroli prowadzonych równolegle w kilku państwach Europy.

Współpraca międzynarodowa ma ogromne znaczenie dla coraz lepszego funkcjonowania Najwyższej Izby Kontroli. W dobie globalizacji pojawiają się bowiem nowe wyzwania o charakterze międzynarodowym. Porównywanie metod kontroli, wymiana doświadczeń i podejmowanie wspólnych inicjatyw, okazuje się bardzo cenne dla naszego kraju.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
20 lipca 2020 19:07
Data publikacji:
20 lipca 2020 19:07
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
20 lipca 2020 19:07
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie