Transkrypcja wideo: Dyrektor Delegatury NIK w Krakowie Jolanta Stawska o współpracy z ETO

Europejski Trybunał Obrachunkowy po raz kolejny zaprosił Najwyższą Izbę Kontroli do współpracy. Współpraca ta będzie dotyczyła dużych środków europejskich wydawanych na terenie kilkunastu państw Europy. Spośród tych kilkunastu państw członkowskich oczywiście Polska jest naszym terenem zainteresowania. Nie mogę ci jeszcze powiedzieć, jaki będzie temat tej kontroli, ale wiemy już na pewno, że będziemy właściwie prowadzić ją w takich dwóch odsłonach. Pierwsza to będzie ścisła współpraca z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym oraz Najwyższym Organem Kontroli Republiki Chorwacji i będzie to współpraca ustalająca wspólne cele, wspólną metodykę prowadzenia kontroli wydatkowania środków europejskich, właśnie na terenie Polski, Chorwacji oraz w krajach wybranych przez Europejski Trybunał Obrachunkowy. Druga sprawa to kontrola równoległa, którą będziemy prowadzili dla wybranych projektów w Polsce. I ta kontrola równoległa będzie zbliżona, będzie również posługiwać się metodyką oraz częściowo tematyką kontroli prowadzonej wspólnie z ETO, z tym, że będziemy ją prowadzić według własnej procedury i sporządzimy z niej własny raport publikowany w Polsce. To już kolejny wspólny projekt ETO i Najwyższej Izby Kontroli. W poprzednim uczestniczyła właśnie Delegatura Krakowska, nasi kontrolerzy brali udział, byli członkami zespołu kontrolnego ETO, prowadzącego kontrolę na terenie Polski. Ta współpraca rzeczywiście przebiegła pomyślnie, nasi kontrolerzy zostali bardzo wysoko ocenieni, stąd kolejne zaproszenie do współpracy. Bierzemy w tej współpracy udział, jako pełnoprawni członkowie zespołu kontrolnego, a nawet, ponieważ już włączamy się na etapie przygotowania kontroli, nasi kontrolerzy będą również brali udział na przykład w analizie problemowej, analizie ryzyka, czyli będą współprzygotowywać ten główny trzon programu kontroli, który ETO ma przedłożyć w lutym następnego roku. Tym razem z propozycją współpracy zwrócił się do nas austriacki członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, dzisiaj gościliśmy szefową jego gabinetu, szefa zespołu kontrolnego. Myślę, że ta współpraca będzie przebiegała znakomicie i będziemy mogli w przyszłym roku już powiedzieć o jej pierwszych efektach.

Wróć do transkrybowanego materiału w artykule "Kolejny wspólny projekt ETO i NIK"

Informacje o artykule

Data utworzenia:
10 listopada 2015 09:08
Data publikacji:
10 listopada 2015 09:08
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
10 listopada 2015 09:08
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie