Kolejny wspólny projekt ETO i NIK

To już kolejny projekt ETO i NIK. Tym razem  z ofertą przeprowadzenia wspólnej kontroli zwrócił się do Izby austriacki członek ETO Oskar Herics. Z szefową jego gabinetu Margit Spindelegger i osobami towarzyszącymi, w tym szefem zespołu kontrolnego ETO Rafałem Gorajskim rozmawiali w Warszawie prezes Krzysztof Kwiatkowski oraz kierownictwo krakowskiej delegatury. Podczas spotkania przedstawiciele obu instytucji omówili zakres współpracy i szczegóły koncepcji.

Dyr. Delegatury NIK w Krakowie Jolanta Stawska o współpracy z ETO

Kolejny wspólny projekt ETO i NIK

Transkrypcja

Współpraca NIK i ETO ma tym razem dotyczyć dużych środków europejskich wydawanych na terenie kilkunastu państw Europy. Polegać będzie na ścisłej współpracy NIK z ETO oraz z Najwyższym Organem Kontroli Republiki Chorwacji. Instytucje te wspólnie sprawdzą, jak funkcjonuje instrument JASPERS (ang. Joint Assistance to Support Projects In European Regions, pol. Wspólna Pomoc we Wspieraniu Projektów dla Europejskich Regionów), dzięki któremu proces ubiegania się o unijne dotacje ma przebiegać szybciej i efektywniej, a projekty mają być lepiej przygotowane. Inicjatywa udziela pomocy w przygotowywaniu przede wszystkim dużych projektów inwestycyjnych, o wartości powyżej 50 mln EUR, które kwalifikują się do otrzymania wsparcia z funduszy strukturalnych i spójności w państwach członkowskich UE.

Koncepcja kontroli ETO i NIK zakłada udział krakowskich inspektorów na zasadach pełnoprawnych członków kontroli. Jak mówi dyrektor delegatury NIK w Krakowie Jolanta Stawska, nasi kontrolerzy włączą się do projektu już na etapie przygotowania. Będą brali udział m.in. w analizie problemowej i analizie ryzyka, czyli w budowaniu fundamentów programu kontroli. Gotowy program ETO ma przedłożyć w lutym przyszłego roku.

Równolegle NIK przeprowadzi kontrolę krajowych projektów realizowanych z wykorzystaniem instrumentu JASPERS. Badanie zostanie przeprowadzone zgodnie z obowiązującą w Izbie procedurą i zostanie zakończone odrębnym raportem. Dzięki współpracy z ETO w kontroli wykorzystane zostaną elementy metodyki wypracowanej przez współdziałające instytucje. Możliwe będzie także wzajemne skorzystanie w końcowych raportach z wyników poszczególnych kontroli równoległych, jak również z wniosków i rekomendacji skierowanych przez obie instytucje do kontrolowanych podmiotów. ETO zakłada również, że podobnie jak w ostatnim wspólnym projekcie, udział polskich kontrolerów bezpośrednio w pracach zespołu ETO na terenie Polski przyczyni się do zapewnienia wysokiej jakości badania i przyniesie korzyści dla obu instytucji.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
09 listopada 2015 14:40
Data publikacji:
10 listopada 2015 15:15
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
10 listopada 2015 15:21
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Ilustracja: Logo NIK i ETO

Przeczytaj treść ponownie