Kontakt

Najwyższa Izba Kontroli

adres korespondencyjny:

Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa

Tablica adresowa siedziby NIK, Filtrowa 57adres siedziby:

Warszawa, ul. Filtrowa 57
tel.: +48 22 444 50 00
e-mail: nik@nik.gov.pl

Symbol Niezbędne informacje dla osób niesłyszących

Informacje o artykule

Data utworzenia:
25 stycznia 2010 10:16
Data publikacji:
25 stycznia 2010 10:16
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
28 czerwca 2022 08:42
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie