Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może być złożony w postaci papierowej na adres Najwyższej Izby Kontroli (ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa lub Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa), albo elektronicznie za pomocą poczty elektronicznej (nik@nik.gov.pl) lub przy wykorzystaniu poniższego formularza. Składając wniosek, należy podać: imię i nazwisko - w przypadku, gdy o udostępnienie informacji zwraca się osoba fizyczna, lub nazwę podmiotu w przypadku, gdy wniosek składa osoba prawna.

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1429) zwracam się do Najwyższej Izby Kontroli o udostępnienie informacji publicznej.

Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką * jest obowiązkowe.
W zależności od wskazanego sposobu i formy udostępnienia informacji publicznej, należy podać adres pocztowy lub adres e-mail.


Informacja o wnioskodawcy


albo


Dane adresowealbo
Trwa ładowanie zadania =
Zmień zadanie matematyczne

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

 

Telefony kontaktowe w sprawach dotyczących udzielania informacji publicznych:
+48 22 444 50 57

 

Czy wiesz, że..

Dużą część skarg skierowanych do NIK stanowią anonimy, taką korespondencję zgodnie z obowiązującymi przepisami pozostawia się bez szczegółowego rozpoznania.