Przejdź do treści

Pytania i odpowiedzi - Kontrole


Wróć do spisu pytań

Czy każda kontrola kończy się Informacją o wynikach kontroli?

Końcowym dokumentem kontroli planowych jest informacja o wynikach kontroli. Kontrole doraźne przeważnie kończą się wystąpieniem pokontrolnym.


Wróć do spisu pytań

Jakie są efekty kontroli NIK?

Wyniki kontroli pokazują gdzie państwo działa dobrze, a gdzie potrzebne są usprawnienia. Część uwag i wniosków wprowadzana jest przez kontrolowanych jeszcze w trakcie lub bezpośrednio po kontroli, a wykonanie pozostałych, których realizacja wymaga dłuższego czasu jest stale monitorowane przez NIK. Izba niejednokrotnie postuluje o zmianę obowiązujących ustaw oraz o zmianę lub wydanie nowych aktów wykonawczych (wnioski de lege ferenda). Kontrole NIK należy także rozpatrywać przez pryzmat ich rezultatów finansowych, które zasilają budżet państwa.


Wróć do spisu pytań

Kiedy podawany jest do publicznej wiadomości plan pracy NIK?

Aktualny plan pracy udostępniany jest na naszej stronie internetowej na początku każdego roku.

 

Zobacz więcej pytań >>

Informacje o artykule:

Data utworzenia: 14 czerwca 2010 09:39
Data publikacji: 14 czerwca 2010 09:39
Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany: 21 lipca 2014 09:01
Ostatnio zmieniał/a: Andrzej Gaładyk

 

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052