Pytania i odpowiedzi - Informacje podstawowe

 

Wróć do spisu pytań

Kogo może kontrolować NIK?

NIK kontroluje wszystkie urzędy, instytucje, przedsiębiorstwa, w których pojawia się grosz publiczny. Izba sprawdza, czy te jednostki wykonują swoje zadania na rzecz obywateli w sposób najbardziej efektywny i oszczędny.


Wróć do spisu pytań

Kto może zlecać kontrole NIK?

Znowelizowana Ustawa o NIK z 23 grudnia 1994 roku, stanowi, że Izba może podjąć kontrole na zlecenie Sejmu lub jego organów, na wniosek Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów oraz z własnej inicjatywy.


Wróć do spisu pytań

Kto jest formalnym zwierzchnikiem NIK?

Najwyższa Izba podlega Sejmowi RP. Stanowi o tym zarówno Konstytucja RP, jak i ustawa o NIK. Prezes NIK kieruje Izbą i to on odpowiada przed Sejmem za jej działalność.


Wróć do spisu pytań

Co oznacza, że NIK jest strażnikiem grosza publicznego?

NIK dzięki swoim uprawnieniom pełni rolę strażnika publicznych środków. Dba o zgodne z prawem, gospodarne, celowe wykorzystanie i rzetelne rozliczanie publicznych pieniędzy. NIK nie tylko wskazuje nieprawidłowości, ale również ewentualne rozwiązania, mające na celu naprawę wadliwych mechanizmów. Pokazuje, w jakich obszarach państwo działa dobrze, a gdzie potrzebne są usprawnienia.

 

Zobacz więcej pytań >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
14 czerwca 2010 09:17
Data publikacji:
14 czerwca 2010 09:17
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
03 lipca 2020 16:09
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie