Przejdź do treści

Pytania i odpowiedzi - Podstawy prawne

 

Wróć do spisu pytań

Jaki jest cel działalności NIK?

Najważniejszy cel działalności NIK to opisywanie stanu państwa. Izba bada wszystkie obszary, w których wydawane są publiczne pieniądze. Sprawdza czy zadania określone przez Sejm w ustawach są dobrze wykonywane. Wyniki badań przekazuje parlamentowi oraz organom odpowiedzialnym za prawidłowe funkcjonowanie kontrolowanych obszarów.


Wróć do spisu pytań

Czy NIK jest zależna od innych organów?

NIK podlega Sejmowi, zachowując w wielu dziedzinach autonomię. Sejm za zgodą Senatu wybiera Prezesa NIK. Sejm zleca także NIK skontrolowanie konkretnych obszarów. NIK jest natomiast całkowicie niezależna od wszelkich innych instytucji, w tym zwłaszcza od administracji rządowej.


Wróć do spisu pytań

W jakich aktach prawnych uregulowany jest proces kontroli?

Do 2 czerwca 2012 roku proces kontroli reguluje Ustawa o NIK z dnia 23 grudnia 1994 roku. Od 2 czerwca 2012 roku zacznie obowiązywać nowa procedura kontroli wprowadzona znowelizowaną w 2010 roku Ustawą o NIK. Ponadto, szczegółowe zasady przygotowywania kontroli, zadania kontrolerów oraz zasady sporządzania informacji o wynikach kontroli zostały określone w wydanym we wrześniu 2011 roku na podstawie Ustawy o NIK Zarządzeniu Prezesa NIK w sprawie postępowania kontrolnego.

 

Zobacz więcej pytań >>

Informacje o artykule:

Data utworzenia: 14 czerwca 2010 09:22
Data publikacji: 14 czerwca 2010 09:22
Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany: 21 lipca 2014 09:03
Ostatnio zmieniał/a: Andrzej Gaładyk

 

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052