Pytania i odpowiedzi - Podstawy prawne

 

Wróć do spisu pytań

Jaki jest cel działalności NIK?

Najważniejszy cel działalności NIK to opisywanie stanu państwa. Izba bada wszystkie obszary, w których wydawane są publiczne pieniądze. Sprawdza czy zadania określone przez Sejm w ustawach są dobrze wykonywane. Wyniki badań przekazuje parlamentowi oraz organom odpowiedzialnym za prawidłowe funkcjonowanie kontrolowanych obszarów.


Wróć do spisu pytań

Czy NIK jest zależna od innych organów?

NIK podlega Sejmowi, zachowując w wielu dziedzinach autonomię. Sejm za zgodą Senatu wybiera Prezesa NIK. Sejm zleca także NIK skontrolowanie konkretnych obszarów. NIK jest natomiast całkowicie niezależna od wszelkich innych instytucji, w tym zwłaszcza od administracji rządowej.


Wróć do spisu pytań

W jakich aktach prawnych uregulowany jest proces kontroli?

Proces kontroli reguluje Ustawa o NIK z dnia 23 grudnia 1994 roku, znowelizowana w 2010 roku. Ponadto szczegóły postępowania kontrolnego są określone w Zarządzeniu Prezesa NIK w sprawie szczegółowych zasad przygotowywania kontroli, zadań kontrolerów oraz zasad sporządzania informacji o wynikach kontroli.

 

Zobacz więcej pytań >>

Informacje o artykule

Udostępniający:
Najwyższa Izba Kontroli
Data utworzenia:
14 czerwca 2010 09:22
Data publikacji:
14 czerwca 2010 09:22
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
03 lipca 2020 16:09
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie