Przejdź do treści

Formularz kontaktu "Skargi i wnioski"

Skargi i wnioski kierowane do Najwyższej Izby Kontroli są cennym źródłem wiedzy o sytuacji społeczno – gospodarczej kraju i mogą być wykorzystane w działalności kontrolnej NIK. Aby skarga mogła zostać rozpatrzona musi być podpisana (imię i nazwisko lub nazwa) oraz opatrzona adresem wnoszącego. Anonimowa korespondencja nie jest rozpatrywana.

Skarga rozpatrywana jest bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż miesiąc. Nadawca jest informowany o sposobie jej załatwienia.

Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką * jest obowiązkowe.


Dane adresowe
Trwa ładowanie zadania =
Zmień zadanie matematyczne

Przeczytaj treść ponownie

 

Skargę można zgłosić:

  • listownie, za pośrednictwem poczty;
  • osobiście, w Kancelarii Ogólnej NIK;
  • faxem;
  • e-mailem;
  • formularzem na stronie internetowej
  • osobiście, spotykając się bezpośrednio z pracownikiem NIK (w godzinach przyjęć interesantów).

 

Sposób rozpatrywania skarg i wniosków reguluje zarządzanie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli nr 53/2014.

Informacje dotyczące trybu składania petycji, skarg, wniosków oraz o kompetencjach NIK można uzyskać telefonicznie. Pracownicy Wydziału Skarg i Wniosków NIK (centrala NIK) oraz upoważnione osoby (Delegatury) są do Państwa dyspozycji.

Dane kontaktowe >>

Czy wiesz, że...

87,3 proc. skarg i wniosków, które wpłynęły do NIK w 2016 roku złożyły osoby prywatne.

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052