Formularz kontaktu dla złożenia – skargi, wniosku lub wniosku o przeprowadzenie kontroli

Informacje zawarte w skargach, wnioskach, petycjach oraz wnioskach o przeprowadzenie kontroli kierowanych do Najwyższej Izby Kontroli są dla NIK cennym źródłem wiedzy o występowaniu negatywnych zjawisk, a także identyfikacji określonych ryzyk.

Aby skarga, wniosek, petycja oraz wniosek o przeprowadzenie kontroli mogły zostać rozpoznane muszą zawierać imię i nazwisko lub nazwę wnoszącego pismo oraz jego adres pocztowy (zamieszkania lub doręczeń) lub adres poczty elektronicznej. Anonimowa korespondencja nie jest rozpatrywana.

Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką * jest obowiązkowe.


Informacja o wnioskodawcy *


lub


Dane adresowe *


lub

Złożenie skargi lub wniosku jest jednoznaczne z zapoznaniem się zasadami przetwarzania danych osobowych oraz polityką prywatności serwisu nik.gov.pl.Trwa ładowanie zadania =
Zmień zadanie matematyczne

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Skargę, wniosek lub wniosek o przeprowadzenie kontroli można złożyć:

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym za pośrednictwem formularza na stronie internetowej NIK;
  • w formie pisemnej;
  • ustnie do protokołu;
  • za pomocą faxu.

Petycję można złożyć:

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
  • w formie pisemnej.

Informacje dotyczące trybu składania skarg, wniosków, petycji lub wniosków o przeprowadzenie kontroli oraz kompetencji NIK mogą Państwo uzyskać telefonicznie. Pracownicy Wydziału Skarg i Wniosków NIK (znajdującego się w Centrali NIK) pozostają do Państwa dyspozycji.

Dane kontaktowe >>

Czy wiesz, że..

W 2023 roku NIK rozpatrzyła 5640 skargi i wnioski.