Formularz kontaktu "Skargi i wnioski"

Skargi i wnioski kierowane do Najwyższej Izby Kontroli są cennym źródłem wiedzy o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju i mogą być wykorzystywane w działalności kontrolnej NIK. Aby skarga mogła zostać rozpatrzona musi być podpisana (imię i nazwisko lub nazwa) oraz opatrzona adresem pocztowym lub mailowym wnoszącego. Anonimowa korespondencja nie jest rozpatrywana.

Skarga rozpatrywana jest bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż miesiąc. Nadawca jest informowany o sposobie jej załatwienia.

Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką * jest obowiązkowe.


Informacja o wnioskodawcy *


lub


Dane adresowe *


lub

Złożenie skargi lub wniosku jest jednoznaczne z zapoznaniem się zasadami przetwarzania danych osobowych oraz polityką prywatności serwisu nik.gov.pl.Trwa ładowanie zadania =
Zmień zadanie matematyczne

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Skargę można zgłosić:

  • e-mailem;
  • formularzem na stronie internetowej
  • listownie, za pośrednictwem poczty;

Sposób rozpatrywania skarg i wniosków reguluje zarządzenie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli nr 53/2014

Informacje dotyczące trybu składania petycji, skarg, wniosków oraz o kompetencjach NIK można uzyskać telefonicznie. Pracownicy Wydziału Skarg i Wniosków NIK (centrala NIK) oraz upoważnione osoby (Delegatury) są do Państwa dyspozycji.

Dane kontaktowe >>

Czy wiesz, że..

Dużą część skarg skierowanych do NIK stanowią anonimy, taką korespondencję zgodnie z obowiązującymi przepisami pozostawia się bez szczegółowego rozpoznania.