Przejdź do treści

Wydział Skarg i Wniosków - dane adresowe

 

Adres pocztowy:

Wydział Skarg i Wniosków
Najwyższa Izba Kontroli
Skrytka pocztowa P-14
00-950 Warszawa

 

Godziny przyjęć interesantów:

Wydział Skarg i Wniosków
Najwyższa Izba Kontroli

Warszawa, ul. Filtrowa 57

poniedziałek - piątek 9-15

 

Formularz kontaktowy

Formularz zgłaszania skarg i wniosków

 

Adres e-mail:

skargi@nik.gov.pl

 

Telefon:

+48 22 444 55 43

Informacje o artykule:

Data utworzenia: 26 kwietnia 2010 11:10
Data publikacji: 26 kwietnia 2010 11:10
Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany: 09 listopada 2010 12:04
Ostatnio zmieniał/a: Andrzej Gaładyk

 

Przeczytaj treść ponownie

 

Skargę można zgłosić:

  • listownie, za pośrednictwem poczty;
  • osobiście, w Kancelarii Ogólnej NIK;
  • faxem;
  • e-mailem;
  • formularzem na stronie internetowej
  • osobiście, spotykając się bezpośrednio z pracownikiem NIK (w godzinach przyjęć interesantów).

 

Sposób rozpatrywania skarg i wniosków reguluje zarządzanie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli nr 53/2014.

Informacje dotyczące trybu składania petycji, skarg, wniosków oraz o kompetencjach NIK można uzyskać telefonicznie. Pracownicy Wydziału Skarg i Wniosków NIK (centrala NIK) oraz upoważnione osoby (Delegatury) są do Państwa dyspozycji.

Dane kontaktowe >>

Czy wiesz, że...

Dużą część skarg skierowanych do NIK stanowią anonimy, taką korespondencję zgodnie z obowiązującymi przepisami pozostawia się bez szczegółowego rozpoznania.

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052