Transkrypcja wideo: NIK kontrolerem Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji

Wypowiedź dr Jacka Mazura, Radcy Prezesa NIK

Od początku lipca, przez najbliższe cztery lata będę pełnił funkcję kontrolera zewnętrznego Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji. Żeby objaśnić, o co chodzi, trzeba powiedzieć o dwóch sprawach. Po pierwsze istnieje w świecie kilka tysięcy organizacji międzypaństwowych, Polska należy na pewno, co najmniej do kilkuset z nich. Wszystkie one mają jakieś budżety, najczęściej zasilane ze składek państw członkowskich. Przykładowo w przypadku Instytutu Polska płaci corocznie około sześćset tysięcy euro, plus jeszcze dodatkowo stypendia dla polskich doktorantów. Jest ważne, żeby wykorzystanie tych środków, zarówno z punktu widzenia kontroli finansowej jak i kontroli wykonania zadań, było kontrolowane i to najlepiej przez specjalistów, czyli przez osoby związane z najwyższymi organami kontroli. Najwyższa Izba Kontroli od pewnego czasu bardzo aktywnie zajmuje się tego rodzaju dodatkowymi zadaniami. Po pierwsze kontrolujemy Europejską Organizację Badań Jądrowych, która się mieści w Szwajcarii, po drugie, Radę Europy. To są trudne zadania, ale nie ma wątpliwości, że dodają one naszemu państwu splendoru. Teraz, jeżeli chodzi o Instytut, jest to unikalna placówka w skali światowej, ponieważ jest to placówka, która zajmuje się studiami, ale tylko na poziomie doktoranckim oraz badaniami naukowymi w zakresie nauk społecznych, w szczególności ekonomii, prawa, socjologii, politologii, historii. W ramach tych kierunków corocznie przyjmowanych jest stu kilkunastu doktorantów i obok badań naukowych to jest główne zadanie Instytutu. Jest ważne, żeby Polska z tych możliwości korzystała. O ile, jeżeli chodzi o doktorantów, to mamy ich odpowiednio dużo, oni są bardzo dobrymi kandydatami, o tyle niestety, jak dotychczas, Polscy naukowcy rzadko zgłaszali się do konkursów na stanowiska profesorskie. Może w przyszłości będzie lepiej.

Wróć do do transkrybowanego materiału w artykule "NIK kontrolerem Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji"

Informacje o artykule

Data utworzenia:
28 lipca 2016 10:56
Data publikacji:
28 lipca 2016 10:56
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
28 lipca 2016 10:56
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie