NIK kontrolerem Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji

Europejski Instytut Uniwersytecki (European Univerisity Institute - EUI) we Florencji jest międzynarodową instytucją, która prowadzi studia doktoranckie, programy podoktorskie i badania naukowe w zakresie ekonomii, prawa, historii oraz nauk politycznych i społecznych. Instytut stanowi odrębną organizację międzynarodową, finansowaną przez państwa członkowskie i Komisję Europejską. Dalsze środki pochodzą z grantów na badania naukowe.

NIK kontrolerem Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji

Transkrypcja wideo

Oceną zarządzania finansowego i wykorzystania budżetu Instytutu zajmują się dwaj zewnętrzni kontrolerzy - każdy musi być z innego państwa. Powołuje ich Wysoka Rada - główny organ zarządzający EUI. W tym roku spośród kilkunastu kandydatów, którzy wzięli udział w konkursie, Rada wybrała dr. Jacka Mazura, radcę Prezesa NIK. Jego 4-letnia kadencja zaczęła się 1 lipca.

EUI organizuje rocznie około 400 seminariów i konferencji, w których uczestniczą wybitni naukowcy i politycy z całego świata. Ponad 30 proc. absolwentów Instytutu zajmuje wysokie stanowiska kierownicze lub profesorskie. Obecnie w EUI studiuje około czterdziestu doktorantów z Polski, którzy stanowią jedną z liczniejszych grup narodowych w tej uczelni.

Najwyższa Izba Kontroli popiera starania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
o szerszą reprezentację Polaków w kadrze profesorskiej EUI (w 40-letniej historii Instytutu było jak dotąd tylko dwóch polskich profesorów - Wojciech Sadurski i Jan Zielonka). Wymaga to jednak częstszego udziału samych zainteresowanych w otwartych międzynarodowych konkursach. Prezes NIK zamierza zwrócić się do rektorów najlepszych polskich uczelni o pomoc dla naszych wykładowców w ubieganiu się o pracę w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim. Z podobnym wnioskiem prezes NIK wystąpi do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
26 lipca 2016 13:57
Data publikacji:
26 lipca 2016 14:05
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
28 lipca 2016 10:58
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Logo i tablica Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji

Przeczytaj treść ponownie