Transkrypcja wideo: Prezes NIK alarmuje organizacje międzynarodowe

Wypowiedź Prezesa NIK Mariana Banasia

W dniu jedenastym września bieżącego roku wystosowałem listy do Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Międzynarodowej Organizacji Najwyższych organów Kontroli INTOSAI. Zwróciłem uwagę na problemy, z którymi w ostatnim czasie mierzy się Izba. Podkreśliłem, że ich charakter może generować uzasadnione obawy o to, czy władza szanuje niezależność NIK. Wynika to z faktu, iż Marszałek Sejmu Elżbieta Witek swoim działaniem w istotny sposób utrudnia w pełni poprawne funkcjonowanie Kolegium NIK, w którego skład wchodzi kierownictwo Izby oraz 14 członków Kolegium. Właśnie tych 14 członków ma obowiązek powołać marszałek Elżbieta Witek. Mimo moich stosownych wniosków, wstrzymuje się z wykonaniem tych czynności, tym samym wpływając destrukcyjnie na sytuację wewnątrz Izby.

Uważam, że brak uzupełnienia składu Kolegium przez marszałek Elżbietę Witek może wciągnąć NIK w typowo polityczną rozgrywkę w czasie kampanii wyborczej, co należy ocenić jako przykład systemowego skandalu.  oraz naruszenia międzynarodowych standardów audytorskich. 

Nie godzę się na to, aby bieżąca partyjna rywalizacja wpływała na przeprowadzane przez NIK kontrole oraz inne aktywności należące do kompetencji Izby.

Wróć do transkrybowanego materiału w artykule "Prezes NIK alarmuje organizacje międzynarodowe"

Informacje o artykule

Data utworzenia:
11 września 2023 15:44
Data publikacji:
11 września 2023 15:44
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
11 września 2023 18:28
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie