Transkrypcja wypowiedzi wiceprezesa NIK Wojciecha Kutyły

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła sprawozdanie finansowe Rady Europy, zarówno, jeśli chodzi o funkcjonowanie samej Rady, jak i realizowane przez nią projekty. Kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli zarekomendowali jednak Radzie szereg rozwiązań i usprawnień. Chodzi między innymi o takie dziedziny, jak zarządzanie ryzykiem, księgowość, obrót środkami budżetowymi, czy wsparcie informatyczne działalności Rady. Pragnę podkreślić dobrą współpracę między naszymi kontrolerami, a audytem wewnętrznym oraz wszystkimi osobami z Rady, które udostępniały nam potrzebne dokumenty i pomagały w poznaniu tajników funkcjonowania tej organizacji. Między innymi dzięki temu mogliśmy zaproponować Radzie szereg usprawnień, które w naszej opinii mają szansę pozytywnie wpłynąć na jej działalność. Kontynuujemy audyt Rady Europy. Nasza misja potrwa jeszcze cztery lata. Już sprawdzamy realizację programu pomocowego dla Mołdawii. Przygotowujemy się też do szerokiego audytu IT. Audyt w Radzie Europy, to bez wątpienia wyzwanie dla Najwyższej Izby Kontroli, ale też jedno z najważniejszych dotychczasowych doświadczeń Najwyższej Izby Kontroli.

Wróć do transkrybowanego materiału w artykule "Pierwszy rok audytu NIK w Radzie Europy"

Informacje o artykule

Data utworzenia:
22 września 2015 08:01
Data publikacji:
22 września 2015 08:01
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
22 września 2015 08:17
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie