Pierwszy rok audytu NIK w Radzie Europy

NIK pozytywnie oceniła sprawozdanie finansowe dotyczące działalności Rady Europy i realizowanych przez nią projektów. Kontrolerzy zarekomendowali jednak Radzie szereg rozwiązań i usprawnień. Chodzi m.in. o takie dziedziny jak: zarządzanie ryzykiem, księgowość, obrót środkami budżetowymi czy wsparcie informatyczne. Polscy inspektorzy pozytywnie i bez uwag ocenili pakiet pomocowy dla Ukrainy, którego realizację Rada rozpoczęła w 2014 roku. W opinii audytorów zarówno jego finansowanie, jaki i wszelkie towarzyszące mu działania pozostają bez zarzutu.

Wypowiedź wiceprezesa NIK Wojciecha Kutyły

NIK o Radzie Europy

Transkrypcja

NIK będzie kontynuować audyt dla Rady Europy przez kolejne cztery lata. Inspektorzy Izby już sprawdzają realizację programu pomocowego dla Mołdawii. Polacy przygotowują się też do szerokiego audytu IT. To właśnie w tej dziedzinie kontrolerzy mieli dotychczas najwięcej uwag i zaleceń.

Audytem Rady Europy, kluczowej instytucji z punktu widzenia praw człowieka oraz demokracji, zajmuje się zespół złożony z doświadczonych kontrolerów. Oceniają nie tylko sprawozdania finansowe Rady, ale również realizację poszczególnych zadań. To prawdziwe wyzwanie, tym bardziej że w związku ze swoją działalnością Rada stworzyła skomplikowaną strukturę instytucji, agencji i biur działających w całej Europie.

Rada zajmuje się nie tylko ochroną praw człowieka, ale także zachowaniem dziedzictwa kulturowego, wsparciem samorządności i promocją wartości humanitarnych. Działa też na rzecz międzynarodowej współpracy w walce z przestępczością i praniem pieniędzy, zwalcza korupcję, wspiera rozwój najbardziej potrzebujących krajów, wyznacza standardy dla substancji medycznych.

Koszty audytu przeprowadzanego przez NIK pokrywa Rada Europy. Kontrolerzy posługują się międzynarodową metodologią opartą na standardach ISSAI (International Standards of Supreme Audit Institutions). Dodatkową korzyścią dla Polski jest zaangażowanie NIK w szereg projektów na rzecz krajów Europy Wschodniej i Środkowo-Wschodniej.

Zob. także: NIK audytorem Rady Europy >>>

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
18 września 2015 12:57
Data publikacji:
22 września 2015 08:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
05 października 2015 14:32
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie