Jak poprawić bezpieczeństwo na polskich drogach?

W 2012 roku na polskich drogach zginęło 3571 osób. Na 100 wypadków ginie w naszym kraju średnio dwa razy więcej ludzi niż w innych krajach UE. Jak zatrzymać tę falę drogowej śmierci? Podczas specjalnego panelu ekspertów, zorganizowanego przez NIK w jej warszawskiej siedzibie, dyskutowali o tym z kontrolerami przedstawiciele władzy, mediów i świata nauki. Izba rozpoczyna kompleksowy audyt dotyczący bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce.

Relacja z panelu ekspertów w NIK

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

NIK  w zaplanowanej kontroli sprawdzi:

  • Czy Policja dysponuje dostatecznymi siłami (odpowiednia liczba policjantów, właściwie wyszkolonych i zaangażowanych w kontrolę ruchu drogowego) i środkami (odpowiedni sprzęt, m.in. wideorejestratory, radary), które pozwoliłyby na skuteczną redukcję zagrożeń występujących na drodze?
  • Gdzie, kiedy i na podstawie jakich przesłanek policjanci decydują się na użycie radarów, fotoradarów czy wideorejestratorów?
  • Gdzie i na podstawie jakich przesłanek Inspekcja Transportu Drogowego stawia maszty z fotoradarami? Czy rzeczywiście są to miejsca istotne dla poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym? Czy wcześniej dochodziło tam do wypadków? Czy w miejscach, gdzie fotoradary stoją od kilku lat, faktycznie doszło do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym?
  • Gdzie i na podstawie jakich przesłanek samorządy zdecydowały o postawieniu fotoradarów? Czy były to miejsca szczególnie niebezpieczne? Czy nastąpił spadek liczby kolizji, wypadków, ofiar śmiertelnych i rannych w rejonach, gdzie ustawiono fotoradary gminne?
  • Jak zarządcy dróg dbają o bezpieczeństwo na drogach, zwłaszcza w zakresie inwestycji drogowych (liczba śmiertelnych wypadków na świecie i w Polsce spada na obszarach, gdzie większość ruchu drogowego odbywa się na drogach dwujezdniowych - autostradach i drogach ekspresowych), organizacji ruchu (np. liczba wypadków maleje na skrzyżowaniach, na których wprowadzono odrębne światła dla skręcających w lewo) oraz oznakowania dróg?
  • I najważniejsze: Czy w Polsce istnieje spójny system instytucji publicznych, który gwarantuje uporządkowane i długofalowe działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego? Czy system ten został opisany w strategiach rządowych?

Wypowiedź wiceprezesa NIK Mariana Cichosza

Bezpieczeństwo na drogach

Każde działanie zmierzające do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w naszym kraju to ratowanie ludzkiego życia. Według niektórych prognoz do 2020 roku na polskich drogach zginie kolejnych 40 tys. osób. M.in. dlatego rozmach rozpoczynającej się kontroli nie ma precedensu w historii NIK. W pracę zaangażowane będą równolegle dwa departamenty i wszystkie delegatury Izby. Raport zawierający kompleksową informację o działaniach Policji i administracji publicznej dla bezpieczeństwa na drogach będzie gotowy jeszcze przed końcem roku.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
26 marca 2013 08:40
Data publikacji:
26 marca 2013 12:58
Wprowadził/a:
Krzysztof Andrzejewski
Data ostatniej zmiany:
05 lipca 2013 08:31
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie