CERN chce dalej współpracować z Najwyższą Izbą Kontroli

Drugi rok audytu w CERN potwierdził wcześniejsze oceny - Organizacja oraz jej Fundusz Emerytalny prowadzą rachunkowość w sposób zgodny z zasadami oraz rozliczają wszystkie transakcje zgodnie z przepisami i regulacjami finansowymi. NIK zwróciła jednak uwagę na drobne niedociągnięcia w obszarze kontroli wewnętrznej oraz możliwość wprowadzenia usprawnień w innych obszarach działalności placówki. Polacy z satysfakcją przyjęli fakt, że niemal wszystkie zalecenia z roku ubiegłego zostały przez Organizację wykonane.

Wiesław Kurzyca i Charlotte Jamieson o audycie NIK w CERN

CERN przedłuża mandat NIK

 

Audyt w CERN opiera się na ścisłej współpracy. - O wszelkich problemach, które dostrzegamy w trakcie audytu, od razu informujemy zarząd CERN i wiele z nich jest rozwiązywanych na bieżąco - mówi Wiesław Kurzyca, radca Prezesa NIK. Potwierdza to Przewodnicząca Komitetu Finansowego CERN Charlotte Jamieson: - Zarówno CERN, jak i NIK doceniają rzetelność i gotowość współdziałania drugiej strony. Nasza współpraca owocuje usprawnieniami i dobrymi praktykami, a to stanowi dużą wartość dla CERN.

NIK po objęciu funkcji audytora zewnętrznego w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych powołała zespół doświadczonych kontrolerów pod przewodnictwem Wiesława Kurzycy, który uczestniczył wcześniej w wielu projektach audytorskich na forum międzynarodowym. Zespół prowadzi działania bezpośrednio na terenie CERN. Izba w celu zapewnienia najwyższej jakości prowadzonego audytu powołała także Komitet Sterujący, na którego czele stoi wiceprezes Jacek Uczkiewicz. Komitet na bieżąco monitoruje postępy prac.

Podstawowy mandat NIK wygasa za rok, ale Rada CERN zwróciła się do Izby z prośbą o przedłużenie prowadzonego audytu o kolejne dwa lata. Decyzja o przedłużeniu współpracy z Polakami została podjęta jednogłośnie. Izba pozostanie więc audytorem zewnętrznym CERN przez kolejne trzy lata.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
24 czerwca 2015 10:20
Data publikacji:
06 lipca 2015 09:00
Wprowadził/a:
Daniel Michalecki
Data ostatniej zmiany:
07 lipca 2015 07:33
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie