ETO i NIK wspólnie skontrolują unijny program

Europejski Trybunał Obrachunkowy planuje przeprowadzenie kontroli dotyczącej unijnego programu zwalczania chorób zwierzęcych. W naszym kraju kontrola obejmie województwo małopolskie. ETO zaproponowało NIK pełną współpracę przy audycie jako pierwszemu spośród wszystkich europejskich najwyższych organów kontroli. - Ta wyjątkowa propozycja jest wyrazem zaufania Trybunału do naszej instytucji i naszego kraju - komentuje wspólną kontrolę w Małopolsce prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski.

Prezes NIK o porozumieniu z ETO

Prezes Krzysztof Kwiatkowski o współpracy NIK i ETO

Trybunał zorganizuje wcześniej intensywne i praktyczne szkolenie dla inspektorów Izby, podczas którego poznają oni procedury ETO i metodologię kontroli wykonania zadań. - Uważam, że to świetny pomysł - mówi Jolanta Stawska, dyr. Delegatury NIK w Krakowie. - Jestem przekonana, że wiedza i doświadczenie, jakie zdobędą, wzmocnią naszą instytucję.

Dyr. Delegatury NIK w Krakowie o współpracy z europejskimi audytorami

Jolanta Stawska, dyr. Delegatury w Krakowie, o współpracy NIK i ETO

ETO, które stoi na straży unijnych pieniędzy, chce rozwijać współpracę z najwyższymi organami kontroli poszczególnych krajów i budować ich potencjał. Trybunał zakłada, że sprawne i skuteczne krajowe organy kontroli to jednocześnie silna, sprawna i skuteczna Unia Europejska.

Z kolei dla NIK poznanie procedur i metodologii ETO będzie bardzo cenne w kontekście planowanych przez Izbę kontroli wykorzystania środków unijnych. Miliardy euro, które Polska uzyskała, będą podlegały szczególnym rygorom. Nieprzestrzeganie unijnych regulacji może grozić utratą pieniędzy. - Mam nadzieję, że m.in. dzięki takim inicjatywom nasze kontrole i towarzysząca im działalność edukacyjna przyczynią się do tego, że Polska wykorzysta jak najwięcej środków z funduszy europejskich i zrobi to w sposób nie budzący najmniejszych wątpliwości Brukseli - podsumowuje zacieśnienie współpracy z ETO szef NIK.

Umowę z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym podpisał w imieniu Najwyższej Izby Kontroli wiceprezes Jacek Uczkiewicz, który jako pierwszy Polak został w 2004 r. członkiem ETO. W czasie 6-letniej kadencji nadzorował kontrole budżetu Komisji Europejskiej oraz uczestniczył w reformowaniu Trybunału.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
31 października 2014 12:54
Data publikacji:
05 listopada 2014 11:30
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
05 listopada 2014 11:42
Ostatnio zmieniał/a:
Daniel Michalecki

Przeczytaj treść ponownie