Jak NIK pomogła wzmocnić audyt w NATO

To pierwszy przypadek, kiedy audytor Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego zwrócił się z prośbą do zewnętrznej instytucji o sprawdzenie poziomu swojej pracy. Na wniosek IBAN-u (ang. International Board of Auditors for NATO) specjalny zespół złożony z polskich i hiszpańskich kontrolerów oceniał od września do grudnia jakość nadzoru nad finansami sojuszu. Zadanie nie było proste, bo czas, jaki mieli do dyspozycji oceniający, był mocno ograniczony.

Wiesław Kurzyca o pionierskim przeglądzie partnerskim audytora NATO

Przegląd partnerski w IBAN-ie

Trwający cztery miesiące przegląd partnerski, któremu przewodziła Najwyższa Izba Kontroli, był elementem programu wzmocnienia audytu w NATO. Jego przeprowadzenie pozwoliło na wskazanie kilku elementów w pracy IBAN-u, które można ulepszyć. Nie zmienia to jednak pozytywnej oceny, jaką wystawili tej instytucji polscy i hiszpańscy kontrolerzy. W opinii NIK i Trybunału Obrachunkowego Hiszpanii kontrola finansów w NATO jest prawidłowa i rzetelna, a audyt sojuszu działa wydajnie i efektywnie.

Zgodnie z umową w sprawie przeglądu partnerskiego raport pozostanie własnością IBAN-u. Po zapoznaniu się z jego ustaleniami audytorzy NATO prześlą go Radzie Północnoatlantyckiej.

Zob. także: NIK sprawdziła jakość kontroli w NATO >>>

Informacje o artykule

Udostępniający:
Najwyższa Izba Kontroli
Data utworzenia:
12 lutego 2015 11:56
Data publikacji:
13 lutego 2015 08:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
12 lutego 2015 16:02
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Jak NIK pomogła wzmocnić audyt w NATO © Fotolia

Przeczytaj treść ponownie