Kontrola wykonania planu finansowego przez NFZ w 2007 roku

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła wykonanie planu finansowego w 2007 r. przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Głównym powodem tej oceny była skala finansowych nieprawidłowości w działalności Funduszu, która w odniesieniu do kosztów ogółem wyniosła aż 11,52%.

Negatywna ocena działań Funduszu wynikała przede wszystkim ze stwierdzonych nieprawidłowości w przestrzeganiu wymogów prawnych, przy realizacji ustawowych zadań, oraz wysokiego poziomu niewydatkowanych środków finansowych, które powinny być wykorzystane na opłacenie wciąż dalece niezaspokojonych świadczeń medycznych.

Informacje o artykule

Udostępniający:
Najwyższa Izba Kontroli
Data utworzenia:
21 stycznia 2010 09:13
Data publikacji:
21 kwietnia 2009 09:14
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
15 lipca 2013 12:54
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie