NIK o realizacji zadań wynikających z ustawy o usługach turystycznych

Kontrola wykazała jednak pewnie nieprawidłowości. Prowadzone rejestry były niekompletne. Zdarzało się, że egzaminy na przewodnika i pilota przeprowadzała komisja, w której składzie nie było np. przedstawiciela konserwatora zabytków (na terenie, gdzie egzaminowany pilot czy przewodnik chce działać są muzea lub zabytki - udział konserwatora w egzaminie jest obowiązkowy). NIK stwierdziła też, że niekiedy w komisjach egzaminacyjnych zasiadali wykładowcy, którzy przygotowywali egzaminowanych kandydatów na przewodników i pilotów. Szwankowała także kontrola przewodników i pilotów. Kategoryzacja obiektów hotelarskich, w tym m.in. przyznawanie gwiazdek hotelom, w części przypadków odbyła się z opóźnieniem lub w oparciu o niekompletne wnioski.

NIK zwróciła się do Ministra Turystki i Sportu o (m.in.) rozważenie utworzenia ogólnodostępnej centralnej bazy przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
24 lutego 2010 11:56
Data publikacji:
24 lutego 2010 11:56
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
15 lipca 2013 10:28
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie