NIK sprawdziła jakość kontroli w NATO

Przegląd partnerski, któremu przewodziła Najwyższa Izba Kontroli, był elementem programu wzmocnienia audytu w NATO. Na prośbę Międzynarodowej Rady Audytorów NATO (IBAN - od ang. International Board of Auditors for NATO) specjalny zespół złożony z polskich i hiszpańskich kontrolerów oceniał od września do grudnia jakość nadzoru nad finansami sojuszu. Szczegółowo sprawdzona została dokumentacja dostarczona przez audytora NATO, a wybrane raporty poddane analizie i porównane ze stanem faktycznym.

W ocenie NIK i Trybunału Obrachunkowego Hiszpanii kontrola finansów w NATO jest prawidłowa i rzetelna. Audyt sojuszu działa wydajnie i efektywnie. Trwający cztery miesiące przegląd partnerski pozwolił także na wskazanie kilku elementów w pracy IBAN-u, które można ulepszyć.

Raport polsko-hiszpańskiego zespołu został dziś przedstawiony audytorom sojuszu. Ceremonia przekazania odbyła się w kwaterze głównej NATO w obecności zastępcy Sekretarza Generalnego Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oraz stałych przedstawicieli Polski i Hiszpanii. NIK reprezentował prezes Krzysztof Kwiatkowski oraz szef zespołu przeglądu partnerskiego Wiesław Kurzyca.

Zgodnie z umową w sprawie przeglądu partnerskiego raport pozostanie własnością IBAN-u. Po zapoznaniu się z jego ustaleniami audytorzy NATO prześlą go Radzie Północnoatlantyckiej.

Zobacz też: NIK sprawdzi, jak kontrolowane jest NATO >>

IBAN składa się z sześciu członków, którzy nadzorują wykonanie audytów przez zespół ok. dwudziestu zawodowych audytorów. Członkowie IBAN są powoływani przez Radę Północnoatlantycką i tylko przed nią odpowiadają za przeprowadzone audyty. W tej chwili w IBAN zasiadają przedstawiciele Czech, Grecji, Holandii, Norwegii, Turcji i Wielkiej Brytanii. Członkowie IBAN są powoływani na 4-letnie kadencje, bez możliwości przedłużenia mandatu. Jeden z członków IBAN, wskazany przez radę Północnoatlantycką, pełni funkcje Przewodniczącego przez kadencję trwającą 2 lata. Polska miała swojego przedstawiciela w IBAN w latach 2006-2010, który w latach 2007-2009 pełnił funkcję przewodniczącego.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
16 grudnia 2014 10:13
Data publikacji:
16 grudnia 2014 11:10
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
16 grudnia 2014 16:26
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
NIK sprawdziła jakość kontroli w NATO

Przeczytaj treść ponownie