Półmetek prezydencji NIK w EUROSAI

VII Kongres EUROSAI w Krakowie, czerwiec 2008 roku - Prezes NIK Jacek Jezierski przejmuje od Federalnej Izby Obrachunkowej Niemiec prezydencję w EUROSAI. Nowy przewodniczący, nowe cele, nowe wyzwania i tylko trzy lata na ich realizację.

Nowa strategia EUROSAI

Przygotowanie projektu planu strategicznego EUROSAI to jedna z najważniejszych inicjatyw NIK. Międzynarodowa grupa zadaniowa pod przewodnictwem NIK opracowała pierwszy projekt planu. Projektowana strategia przejdzie kilkuetapowe konsultacje - tak aby na Kongresie EUROSAI w 2011 roku stała się oficjalnie obowiązującym dokumentem. 

Upowszechnianie międzynarodowych standardów kontroli

EUROSAI upowszechnia międzynarodowe standardy kontroli INTOSAI na forum europejskim. Warszawskie seminarium dotyczące standardów INTOSAI było doskonałą do tego okazją. Dodatkowo, przedstawiciele 29 europejskich NOK podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem na temat wdrażania standardów w ramach krajowych systemów kontroli.

Wspólne przedsięwzięcia

EUROSAI przyczynia się do usprawnienia procesu integracji zawodowej osób niepełnosprawnych i zachęca do tego swoich członków. Zorganizowane w Warszawie seminarium oraz planowana kontrola równoległa wypełniają rekomendacje Kongresu EUROSAI (2008) dotyczące upowszechniania wiedzy i doświadczeń z zakresu kontroli zatrudniania osób niepełnosprawnych. Wspólny audyt Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w sektorze publicznym odbędzie się w 2010 roku w 14 krajach i  zakończy się raportem zaprezentowanym na VIII Kongresie EUROSAI w Lizbonie.

Cenne doświadczenia

Forum wymiany wiedzy stają się też organizowane przez EUROSAI seminaria - zarówno te dotyczące międzynarodowych standardów kontroli jaki i te z zakresu metodologii wykonania zadań.

Współpraca z innymi organizacjami

- Chciałbym współdziałać z innymi organizacjami, ze  środowiskami akademickimi, bo wymieniając się wiedzą i doświadczeniem uczymy się zawsze czegoś nowego - powiedział Jacek Jezierski, prezes NIK na Kongresie w Krakowie. Realizując ten cel,  w 2009 r. zapoczątkowana została współpraca EUROSAI i Europejskiej Konfederacji Instytutów Audytu Wewnętrznego. Wymiana wiedzy z zakresu kontroli wewnętrznej sektora publicznego, ewentualne wspólne inicjatywy - to planowane efekty współpracy, której formalną podstawą stanie się umowa podpisana przez obie strony.

Prezydencja w EUROSAI to wielkie wyróżnienie dla Najwyższej Izby Kontroli. Jest dowodem tego,  jak dużym zaufaniem darzona jest NIK na forum międzynarodowym. Izba z ogromnym zapałem realizuje powierzone obowiązki, inicjuje nowe przedsięwzięcia, mając świadomość, że ich efekty przynoszą korzyści wszystkim członkom EUROSAI.

EUROSAI logoEUROSAI - Europejska Organizacja Najwyższych Organów Kontroli jest jedną z siedmiu grup regionalnych INTOSAI. Organizacja zrzesza 49 instytucji kontrolnych krajów Europy oraz Europejski Trybunał Obrachunkowy. Promuje m.in. współpracę między członkami EUROSAI, dąży do ujednolicenia terminologii branżowej, przyczynia się do lepszego rozumienia problematyki audytu finansów publicznych.

INTOSAI logoINTOSAI - Międzynarodowa Organizacja Najwyższych Organów Kontroli zrzesza 189 członków - najwyższych organów kontroli z całego świata. INTOSAI wspiera swoich członków w realizacji ich nadrzędnego zadania, jakim jest kontrola sektora publicznego i zapewnienie racjonalnego gospodarowania finansami publicznymi. Organizacja wydaje międzynarodowe wytyczne oraz opracowuje metodykę różnych dziedzin kontroli, prowadzi szkolenia, ułatwia wymianę informacji i doświadczeń pomiędzy swoimi członkami. Jedną z 7 grup regionalnych INTOSAI jest Europejska Organizacja Najwyższych Organów Kontroli.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
15 marca 2010 09:03
Data publikacji:
15 marca 2010 08:03
Wprowadził/a:
Krzysztof Andrzejewski
Data ostatniej zmiany:
20 września 2019 14:12
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Półmetek prezydencji NIK w EUROSAI

Przeczytaj treść ponownie