Prezes ETO: „Najwyższa Izba Kontroli to ikona”

Szef ETO podkreślił, że współpraca między obiema instytucjami jest długa i bogata: - Wspólnie przeprowadziliśmy dwie ważne kontrole. Sprawdziliśmy, jak zwalczane są w Polsce choroby zwierzęce oraz jak funkcjonuje unijny instrument Jaspers. Współdziałamy w ramach EUROSAI i INTOSAI. Organizujemy też razem szkolenia, by wspierać inne organy kontroli. Dlatego nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem, że to  właśnie NIK odwiedzam jako pierwszą instytucję spośród najwyższych organów kontroli państw członkowskich  - mówił Lehne, który z prezesem Krzysztofem Kwiatkowskim zna się od wielu lat. - Doceniałem jego opinie oraz zaangażowanie jeszcze w czasach, gdy pełnił funkcję ministra sprawiedliwości  oraz parlamentarzysty.

Według szefa ETO spotkanie z kierownictwem Izby potwierdziło, że misje ETO i NIK są zbieżne. Widzi to tak: - Działalność NIK daje gwarancję obywatelom, że pieniądze pochodzące z ich podatków są dobrze wykorzystywane w Polsce. Z kolei ETO zajmuje się tym samym na poziomie europejskim. Nasze instytucje działają w interesie obywateli, zapewniając przejrzystość finansów publicznych.

Klaus-Heiner Lehne jest zdania, że NIK ma na tym polu wielkie zasługi i wykonuje świetną pracę. Według niego prezes Kwiatkowski dołączył do grona znakomitych szefów tej instytucji. - Z jednym z poprzednich prezesów NIK mam przyjemność pracować obecnie. To Janusz Wojciechowski, aktualny członek ETO z ramienia Polski.

"Zewnętrzni kontrolerzy to ważna część konstytucyjnego porządku i dobrze zarządzanego państwa. Są jednym z ważnych elementów zapewniających państwu równowagę i dobre funkcjonowanie. NIK to prawdziwa ikona takiego podejścia do kontroli". 

Prezes Europejskiego Trybunału Obrachunkowego Klaus-Heiner Lehne

Lehne podkreślił, że niezależni, zewnętrzni kontrolerzy to ważna część konstytucyjnego porządku i dobrze zarządzanego państwa. Są jednym z elementów, który zapewnia państwu równowagę i dobre funkcjonowanie. - NIK to prawdziwa ikona takiego podejścia do kontroli - powiedział szef ETO i dodał, że to jest właśnie powód, dla którego Trybunał tak chętnie korzysta z doświadczenia Izby, a także promuje je w mniej rozwiniętych krajach.

Według prezesa Lehnego doświadczenie to prowadzi zarówno NIK, jak i ETO do takiego sposobu planowania i przeprowadzania kontroli, by zawsze być blisko codziennych problemów obywateli. Stąd wspólny pomysł europejskiego audytu jakości powietrza. - Oczekuję z niecierpliwością dalszej współpracy z NIK i prezesem Kwiatkowskim. Jest nam potrzebna bardziej niż kiedykolwiek, dla dobra Polaków i pozostałych mieszkańców Europy - powiedział na koniec do dziennikarzy szef Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

Janusz Wojciechowski dodał, że ETO bardzo ceni NIK za działania antykorupcyjne i jest zainspirowany modelem funkcjonowania organu kontroli jako elementu systemu wczesnego ostrzegania. Trybunał rozważa przeprowadzenie systemowej analizy problemu zagrożenia korupcją w całej UE. Ma ona zostać przeprowadzona na kanwie doświadczeń Najwyższej Izby Kontroli. 

Informacje o artykule

Data utworzenia:
10 lutego 2017 15:31
Data publikacji:
10 lutego 2017 15:31
Wprowadził/a:
Daniel Michalecki
Data ostatniej zmiany:
11 kwietnia 2023 09:13
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Prezes Europejskiego Trybunału Obrachunkowego Klaus-Heiner Lehne i Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski na konferencji prasowej

Przeczytaj treść ponownie