Specjalne Strefy Ekonomiczne

W Polsce funkcjonuje 14 Specjalnych Stref Ekonomicznych. Inwestorzy mogą prowadzić na tych terenach działalność gospodarczą na preferencyjnych warunkach. Strefy powstały, aby przyspieszyć rozwój gospodarczy w kraju. Są jednym z ważniejszych narzędzi polityki regionalnej. Podstawową korzyścią dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność w strefie jest zwolnienie z podatku dochodowego oraz możliwość otrzymania państwowych dotacji.

Na spotkaniu poświęcony Specjalnym Strefom Ekonomicznym Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski mówił o ustaleniach kontroli dot. funkcjonowania SSE. Izba już trzykrotnie kontrolowała ten obszar. Inspektorzy sprawdzali, czy pomoc udzielana przedsiębiorcom, którzy chcieli  inwestować w strefie, jest skuteczna. Czy ułatwienia podatkowe rzeczywiście przyciągnęły inwestorów i czy nowo powstałe miejsca pracy wpłynęły na aktywizację zawodową okolicznych mieszkańców? Kontrolerzy sprawdzali również, jakie koszty poniosło państwo z tytułu ulg, zasadność ich przyznawania oraz czy Minister Gospodarki skutecznie monitorował i analizował efekty działania stref.

W wyniku przeprowadzonych kontroli NIK oceniła, że Specjalne Strefy Ekonomiczne są skuteczną formą pomocy dla przedsiębiorców. Działalność SSE przyczynia się rozwoju gospodarczego i społecznego ożywienia. W latach 2006 - 2010 nakłady inwestycyjne przedsiębiorców w strefie wyniosły 47,5 mld zł. W wyniku zainwestowanych środków powstało 85 tys. nowych miejsc pracy.

O efektach funkcjonowania SSE w Polsce opowiedział podczas spotkania także prezes katowickiej strefy. Nowe zasady działania tych obszarów w latach 2016 - 2026 przedstawił z kolei Ministerstwa Gospodarki.

Spotkanie zakończyło się wizytą w jednym z zakładów, który prowadzi swoją działalność w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
27 marca 2014 13:10
Data publikacji:
27 marca 2014 13:10
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
27 marca 2014 13:12
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Specjalne Strefy Ekonomiczne

Przeczytaj treść ponownie