Szefowie 28 europejskich NOK na zebraniu Komitetu Kontaktowego

Komitet Kontaktowy (KK) jest zgromadzeniem szefów najwyższych organów kontroli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO). Zebrania KK to forum wymiany wiedzy i doświadczeń na temat kontroli unijnych środków oraz innych kwestii związanych z Unią Europejską.

Pamiątkowe zdjęcie ze spotkania szefów europejskich NOK na zebraniu Komitetu Kontaktowego

Rola parlamentów krajowych po Traktacie Lizbońskim

Traktat Lizboński nadał większe uprawnienia parlamentom krajowym. Mogą one m.in.  przesyłać swoje opinie na temat zgodności unijnego projektu aktu prawodawczego z zasadą pomocniczości. Co to oznacza w praktyce dla najwyższych organów kontroli? Parlament aby opiniować unijne projekty będzie musiał pogłębić swoją wiedzę z zakresu zarządzania i kontrolowania środków UE w państwach członkowskich. Bliskie relacje, jakie istnieją między parlamentami i NOK, mogą prowadzić do większego zainteresowania parlamentów wynikami kontroli w tych obszarach.

O doświadczeniach NIK we współpracy z parlamentem w zakresie spraw unijnych mówił na forum KK Prezes NIK Jacek Jezierski. Kontakty z komisjami sejmowymi są bardzo ważne dla pracy Izby. Przynoszą obopólne korzyści: przedstawiciele NIK przekazują swoją wiedzę i propozycje, poznając jednocześnie stanowisko i potrzeby posłów. Komisje inspirują NIK do przeprowadzenia określonych kontroli.

Rozporządzenie Finansowe UE 

Zmiany w unijnym Rozporządzeniu Finansowym to temat niezwykle ważny dla europejskich NOK. To właśnie  z ich inicjatywy jednym z tematów październikowego Komitetu Kontaktowego stało się rozpatrzenie zmian oraz dyskusja nad ich zakresem. Rozszerzenie obowiązków państw członkowskich w zakresie kontroli wykonania budżetu UE oraz ustalenie dopuszczalnego ryzyka błędu przy audycie określonych obszarów unijnego budżetu - te proponowane przez Komisję Europejską zmiany były przedmiotem dyskusji. Wiele kontrowersji wzbudziła propozycja ustanowienia dopuszczalnego ryzyka błędu. Szefowie europejskich NOK ocenili ją krytycznie. Stwierdzono, że bez względu na zapewniania Komisji Europejskiej - koncepcja ta będzie rozumiana jako przyzwolenie na popełnianie większej ilości błędów oraz osłabi działania na rzecz poprawy systemów zarządzania i kontroli.

Kolejne zebranie Komitetu Kontaktowego odbędzie się w październiku 2011 roku.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
21 października 2010 12:34
Data publikacji:
21 października 2010 12:34
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
09 października 2019 12:22
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Kolaż: Flaga Unii Europejskiej, mapa europy i banknoty euro © photoXpress

Przeczytaj treść ponownie