Tysiące skarg wpływają do NIK

Każdego roku NIK podejmuje dziesiątki kontroli, których źródłem są skargi kierowane do Izby. Od wielu lat kontrole skargowe ujawniają milionowe, finansowe nieprawidłowości oraz obnażają źle funkcjonujące mechanizmy, które wymagają naprawy.

Godne warunki w domu pomocy społecznej

Radom. Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy. Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia zakończyła się kontrola NIK, która zweryfikowała jak DPS dba o niepełnosprawnych pensjonariuszy. Decyzja o kontroli zapadła po analizie skargi Urszuli i Jana P. - mieszkańców DPS w Radomiu. Co stwierdzili kontrolerzy? Dzienne stawki żywieniowe przypadające na jednego pensjonariusza były zbyt niskie - około 7zł, a jedzenie ubogie w warzywa i owoce. Dzięki kontroli posiłki pensjonariuszy będą większe i bardziej urozmaicone, a uprawnienia mieszkańców do otrzymywania odzieży, obuwia oraz środków higienicznych respektowane. Pomoc i wsparcie otrzymają też osoby, które ubiegają się o obniżenie płatności za pobyt.

Karetki tylko dla cierpliwych

Łódź. Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego. Aż godzinę muszą czekać niektórzy pacjenci wzywający karetkę w Łodzi. W ponad 1/5 zbadanych przypadków karetki docierały do pacjentów w niedopuszczalnym czasie (od 17 min do ponad 3 godzin). Część lekarzy zespołów ratownictwa medycznego nie posiadała wymaganych przepisami kwalifikacji, a karetki systemowe (dawne erki) były wykorzystywane do zabezpieczenia imprez masowych. NIK przekazała WSRM odpowiednie zalecenia naprawcze (wnioski pokontrolne), których wykonanie będzie stale monitorowane aż do uzyskania zadowalającego rezultatu.

Nieformalne zarządzanie

Rudnik nad Sanem. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. NIK na podstawie otrzymanej skargi sprawdziła, jak zakład jest zarządzany oraz jak gospodaruje mieniem komunalnym. Okazało się, że brakowało wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych, nie inwentaryzowano zasobów mieszkaniowych (ostatnie wpisy pochodzą z lat 70-80.) oraz nie kontrolowano stanu technicznego obiektów. Zatrudnienie w Zakładzie nie odbywało się w sposób otwarty i konkurencyjny. Od sierpnia 2009 roku w ZGKiM w Rudniku nad Sanem zmieniło się jednak wiele. Zrealizowano prawie wszystkie zalecenia kontrolerów. Naprawiono wszystko to, co funkcjonowało wadliwie i niezgodnie z prawem.

Skargi kierowane do NIK stanowią inspirację do podjęcia nie tylko kontroli doraźnych, ale także planowych. Zgromadzone informacje to bogata baza wiedzy na temat nieprawidłowości i patologii występujących w poszczególnych obszarach państwa, które kontroluje NIK.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
12 maja 2010 12:47
Data publikacji:
12 maja 2010 12:47
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
20 września 2019 13:35
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Koperta leżąca na ręcznie pisanym liście © morgueFile

Przeczytaj treść ponownie