Wizyta szefa ETO w Polsce

Szef Europejskiego Trybunału Obrachunkowego przyjechał do NIK razem z Januszem Wojciechowskim, polskim przedstawicielem w ETO. To pierwsza oficjalna wizyta prezesa Klausa-Heinera Lehnego w państwie członkowskim UE (Lehne stoi na czele ETO od 1 października 2016 r.). Polska została wyróżniona ze względu na regularną współpracę Trybunału i Najwyższej Izby Kontroli. Relacje obu instytucji, mierząc liczbą wspólnych przedsięwzięć, są szczególnie bliskie.

Kontrolerzy NIK asystują w większości audytów ETO na terenie Polski. Oprócz tego - na podstawie precedensowych porozumień - przedstawiciele Izby i Trybunału wspólnie skontrolowali wybrane obszary i zagadnienia. W ten sposób sprawdzono, jak zwalczane są w naszym kraju choroby zwierzęce oraz jak funkcjonuje unijny instrument Jaspers. Dzięki pomocy gabinetu polskich członków Trybunału niemal co roku odbywają się w NIK szkolenia dotyczące metodyki kontroli ETO, dzięki którym polskie instytucje mogą lepiej przygotować się do spełnienia unijnych wymagań przy rozliczaniu dopłat i funduszy europejskich.

Głównym celem wizyty Klausa-Heinera Lehnego w Najwyższej Izbie Kontroli było omówienie kolejnych wspólnych przedsięwzięć. NIK i ETO zaangażowały się w równoległą kontrolę jakości powietrza (tzw. kontrolę smogową) prowadzoną pod egidą EUROSAI (Europejska Organizacja Najwyższych Organów Kontroli). Oczekiwania wobec tego audytu, w który zaangażowało się 14 innych państw, są bardzo duże. Izba i Trybunał chcą tak zoptymalizować współpracę, by kontrola była jednocześnie jak najbardziej rzetelna i jak najmniej uciążliwa dla audytowanych instytucji. Prezes Krzysztof Kwiatkowski przedstawił Klausowi-Heinerowi Lehnemu szereg propozycji zmierzających do zapewnienia maksymalnej spójności w podejściu NIK i ETO - od etapu przygotowawczego aż do podsumowania wyników.

Izba rozważa m.in. włączenie przedstawicieli Trybunału w przygotowanie swojej kontroli. NIK deklaruje także otwartość i chęć ścisłej współpracy na kolejnych etapach postępowania. Wystąpienie pokontrolne ma spełniać wymagania ETO, aby ułatwić Trybunałowi jego późniejsze wykorzystanie. Uspójnienie działań i wyników w ramach europejskiego audytu jakości powietrza leży przede wszystkim w interesie obywateli, którzy liczą na szybką poprawę sytuacji i domagają się od władz właściwych działań w tym kierunku. Wyniki audytu mają być dla urzędników drogowskazem, który pomoże im podjąć działania sprawdzone, skuteczne i efektywne.

Szef ETO spotkał się także z działającą przy prezesie NIK Radą do Spraw Wspierania Działań na Rzecz Ochrony Zwierząt. Po rozmowach w Najwyższej Izbie Kontroli Klaus-Heiner Lehne uda się do Pałacu Prezydenckiego na spotkanie z Prezydentem RP Andrzejem Dudą. Prezes ETO zakończy polską wizytę w Ministerstwie Rozwoju, gdzie został zaproszony przez Jerzego Kwiecińskiego, Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. Funduszy Europejskich i Rozwoju Regionalnego.

Klaus-Heiner Lehne został wybrany na stanowisko Prezesa Europejskiego Trybunału Obrachunkowego 13 września 2016 roku. Urząd objął 1 października. Niemiecki polityk i prawnik, poseł do Parlamentu Europejskiego IV-VII kadencji. Studiował prawo, fizykę i filozofię. Od 1984 do 1992 był radnym Düsseldorfu. Następnie przez dwa lata sprawował z ramienia Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej mandat posła do Bundestagu. W 1994 z listy CDU został wybrany deputowanym do Parlamentu Europejskiego. Od tego czasu skutecznie ubiegał się o reelekcję w każdych kolejnych wyborach (w 1999, 2004 i 2009). Objął funkcję koordynatora grupy Europejskiej Partii Ludowej w Komisji Prawnej. Złożył mandat w 2014, na kilka miesięcy przed końcem kadencji, w związku z powołaniem w skład ETO.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
10 lutego 2017 08:26
Data publikacji:
10 lutego 2017 08:26
Wprowadził/a:
Daniel Michalecki
Data ostatniej zmiany:
11 kwietnia 2023 09:15
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Logotypy ETO i NIK w tle rysunek siedziby NIK

Przeczytaj treść ponownie