Współpraca NIK z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym

Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO) jest niezależną organizacją kontrolującą finanse UE. Sprawdza instytucje unijne, a także państwa członkowskie (te ostatnie w zakresie wykorzystania środków z funduszy pomocowych). Coraz więcej audytów ETO ma charakter kontroli wykonania zadań. Od tradycyjnego audytu finansowego różni go to, że skupia się na weryfikacji skuteczności, wydajności i oszczędności. Kontrola wykonania zadań to w istocie sprawdzenie, czy dana instytucja osiągnęła zamierzone cele, działając przy tym możliwie efektywnie i ekonomicznie.

Augustyn Kubik o specyfice kontroli wykonania zadań

Współpraca NIK z ETO

NIK ma własną metodologię takiego rodzaju kontroli, którą wykorzystuje od lat. Różni się ona jednak od podejścia prezentowanego przez Trybunał. Podczas trzydniowych warsztatów europejscy audytorzy zapoznawali Polaków z wypracowanymi przez siebie metodami. - Niech staną się one dla was inspiracją. Warto choćby ich część już teraz zaadaptować do pracy NIK - przekonywał Augustyn Kubik, przedstawiciel Polski w ETO. - Zdecydowanie chcemy iść w tym kierunku. To przyszłość kontroli publicznej w naszym kraju - deklarował prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski. I dodawał, że w jego przekonaniu obywatele oczekują od NIK działań o takim właśnie charakterze.

Współpraca z europejskimi audytorami staje się dla NIK szczególnie ważna. W najbliższych latach Izba ma wnikliwie sprawdzać przygotowanie Polski do korzystania z unijnych pieniędzy. Blisko 106 mld euro, które Polska uzyskała w nowej perspektywie budżetowej, będzie podlegało ścisłym rygorom. Kluczowe staną się kontrole, które będą sprawdzać respektowanie unijnych reguł budżetowych.

M.in. z tego powodu Izba planuje wzmocnienie współpracy z ETO. Także Parlament Europejski wzywa wszystkie unijne instytucje kontrolne do współdziałania. - Partnerskie kontrole Trybunału z organami kontroli poszczególnych państw są trudnym przedsięwzięciem, ale możliwym i pożądanym - deklaruje Augustyn Kubik. NIK i ETO planują również współpracę przy tworzeniu nowego Podręcznika kontrolera dla pracowników Izby. Dzięki temu mogą się w nim znaleźć najnowsze standardy i metodologie wypracowane przez europejskich audytorów.

Rekomendacje ETO nie mają mocy wiążącej dla skontrolowanych instytucji. Mimo to wnioski i zalecenia Trybunału są prawie zawsze respektowane. - Wierzymy, że dzieje się tak dzięki jakości naszej pracy - wyjaśnia ostrożnie Kubik. Na raporty ETO powoływali się m.in. polscy negocjatorzy podczas rozmów o nowym budżecie Unii. Korzystne dla naszego kraju ustalenia Europejskiego Trybunału Obrachunkowego były w tych negocjacjach jednym z najmocniejszych argumentów.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
18 grudnia 2013 09:04
Data publikacji:
18 grudnia 2013 09:04
Wprowadził/a:
Krzysztof Andrzejewski
Data ostatniej zmiany:
03 stycznia 2014 10:23
Ostatnio zmieniał/a:
Daniel Michalecki
Współpraca NIK z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym © PhotoXpress

Przeczytaj treść ponownie