Wspominamy Prezesa Waleriana Pańkę

Obchody związane z 25. rocznicą śmierci Waleriana Pańki (a także z 75. rocznicą jego urodzin) zainaugurowano w warszawskiej siedzibie NIK. Pod tablicą upamiętniającą pierwszego prezesa Izby w wolnej Polsce najwyższe kierownictwo NIK z prezesem Krzysztofem Kwiatkowskim na czele złożyło kwiaty i zapaliło znicze. Wkrótce potem otwarto wystawę poświęconą życiu Waleriana Pańki.

- Profesor Pańko krótko był prezesem, ale to właśnie on pchnął naszą instytucję na drogę przemian, dzięki którym jesteśmy dziś nowoczesnym, niezależnym i szanowanym na świecie organem kontroli państwowej - powiedział podczas uroczystości Krzysztof Kwiatkowski.

Budowniczy państwa wolności - wspomnienie o prof. Walerianie Pańce

Walerian Pańko

Pańko przede wszystkim zaczął uwalniać Izbę od polityki, wzmocnił instrumenty prawne do badania i oceny kontrolowanej działalności oraz nakreślił kierunki niezawisłej kontroli państwowej. Pod kierownictwem Pańki wzmocniono także kolegialny charakter zarządzania Izbą. Zmiany te kontynuował Lech Kaczyński, autor nowoczesnej ustawy o NIK.

Główne obchody rocznicowe odbyły się w Turzym Polu i Brzozowie, rodzinnych miejscowościach prof. Pańki. Zakończyło je sympozjum poświęcone życiu budowniczego państwa wolności, którego pracę rankiem 7 października 1991 roku przerwał tragiczny wypadek.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
07 października 2016 09:44
Data publikacji:
07 października 2016 09:44
Wprowadził/a:
Daniel Michalecki
Data ostatniej zmiany:
03 listopada 2021 10:26
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Prezes NIK Walerian Pańko w tle teczki akt kontroli NIK

Przeczytaj treść ponownie