XI Forum Wymiany Wiedzy: nadzór i monitorowanie zamówień publicznych

Prezes NIK wziął udział w XI Forum Wymiany Wiedzy dot. zamówień publicznych odbywającym się w Batumi (Gruzja). Izba wspólnie z najwyższymi organami kontroli USA i Gruzji zorganizowała w ramach konferencji panel poświęcony konkretnym doświadczeniom wyniesionym z audytu w tym obszarze. Polacy zwrócili przede wszystkim uwagę na fakt, że dobrze nadzorowany system zamówień publicznych ma być ważnym elementem otwartego i przejrzystego procesu wydatkowania publicznych pieniędzy. Istotą tego procesu jest to, by środki publiczne były tak wydawane, aby zapewnić obywatelom usługi o możliwie jak najwyższej jakości. To zdaniem NIK właściwa optyka przy nadzorze i monitorowaniu systemu zamówień w demokratycznym państwie.

Od prawej: Prezes Państwowego Urzędu Kontroli Gruzji, Lasha Tordia, Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski, Dyrektor Delegatury NIK w Warszawie Andrzej Panasiuk Prezes NIK na XI Forum Wymiany Wiedzy w Batumi

Swoje doświadczenie, regulacje prawne oraz krajowe studia przypadków prezentowali podczas konferencji przedstawiciele także wielu innych organizacji, takich jak m.in. OECD, SIGMA, UNCITRAL, NOK Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Mongolii, Turcji, Turkmenistanu, Uzbekistanu,  INTOSAI (grupa zadaniowa ds. zamówień publicznych), urzędów zamówień publicznych i ministerstw z Albanii, Armenii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Gruzji, Kosowa, Macedonii, Serbii i Rumunii.

11. Forum Wymiany Wiedzy w Batumi to kolejny projekt, w jaki Izba zaangażowała się we współpracy z Bankiem Światowym. Liczne inicjatywy podejmowane przez Grupę BŚ koncentrują się na pomocy najbardziej potrzebującym krajom. Polacy są beneficjentami tych działań, ale sami także coraz częściej pomagają innym państwom. NIK współpracuje z Bankiem Światowym przy kontroli projektu odrzańskich zabezpieczeń przeciwpowodziowych, bezpieczeństwie drogowym w Polsce, a także zaangażowała się w promowanie standardów administracji publicznej i nowoczesnej kontroli państwowej w Iraku, Azerbejdżanie i Kirgistanie (współpraca polega m.in. na wizytach studyjnych i wymianie ekspertów w wybranych dziedzinach).

Poza udziałem w forum prezes NIK odbył spotkania w Urzędzie Kontroli Państwowej Gruzji, z którym NIK podpisała Umowę o współpracy w 2014 r. i dla którego wspólnie z NOK Niemiec prowadzi projekt współpracy bliźniaczej.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
11 czerwca 2015 08:46
Data publikacji:
11 czerwca 2015 08:30
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
15 czerwca 2015 09:55
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
XI Forum Wymiany Wiedzy: nadzór i monitorowanie zamówień publicznych

Przeczytaj treść ponownie