Zdążyć przed koronawirusem

Trwa zapowiadana w styczniu przez Prezesa NIK kontrola gotowości organów państwa do działania w obliczu realnego zagrożenia epidemią. Od początku lutego kontrolerzy sprawdzają, jak system ochrony zdrowia przygotowany jest do działania w sytuacji stwierdzenia wystąpienia chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych. Obecnie kontrola prowadzona jest w zaplanowanych jednostkach.  Jednak w związku z dynamiczną sytuacją związaną z koronawirusem COVID-19, kontrolerzy na bieżąco pozyskują informacje także m.in. z jednostek związanych z transportem oraz leczeniem osób podejrzanych o zakażenie koronawirusem. Wyniki podamy po zakończeniu procedury.

W związku z pojawieniem się w Europie koronawirusa Prezes NIK Marian Banaś już pod koniec stycznia podjął decyzję o rozpoczęciu kontroli rozpoznawczej. Od początku lutego kontrolerzy NIK sprawdzają stan przygotowania systemu ochrony zdrowia do działania w sytuacji stwierdzenia wystąpienia chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.

Kontrola obejmuje wszystkie kluczowe elementy systemu ochrony przed tego rodzaju zagrożeniami. Prowadzona jest we wszystkich zaplanowanych jednostkach.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
26 lutego 2020 13:28
Data publikacji:
26 lutego 2020 13:28
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
26 lutego 2020 13:28
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Ilustracja: Lekarza trzymający w rękach próbkę krwi © Adobe Stock

Przeczytaj treść ponownie