28 stycznia o godzinie 8 w siedzibie Najwyższej Izby Kontroli przy ulicy Filtrowej 57 w Warszawie odbędzie się posiedzenie senackiej Komisji Nadzwyczajnej do spraw wyjaśnienia przypadków nielegalnej inwigilacji.

Komisja Nadzwyczajna do spraw wyjaśnienia przypadków nielegalnej inwigilacji, ich wpływu na proces wyborczy w Rzeczpospolitej Polskiej oraz reformy służb specjalnych najbliższe posiedzenie (28 stycznia) odbędzie w siedzibie Najwyższej Izby Kontroli. Będzie to posiedzenie niejawne. Uprawnieni członkowie Komisji zapoznają się, w pomieszczeniu przeznaczonym do tego typu spotkań, z dokumentami objętymi klauzulą tajności, a dotyczącymi wydatków, w szczególności ze sprawozdaniami z kontroli wykonania budżetu Centralnego Biura Antykorupcyjnego w latach 2017 i 2018, w tym także z całością korespondencji związanej z przekazywaniem funduszy na zakup środków techniki specjalnej oraz innymi dokumentami, z którymi powinni zapoznać się członkowie komisji z uwagi na przedmiotowy zakres działania.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
27 stycznia 2022 16:32
Data publikacji:
27 stycznia 2022 16:32
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
27 stycznia 2022 16:39
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl