Korzyści z członkostwa Polski w UE

W ostatnich latach w Europie mówiło się głównie o kryzysie finansowym. W tym czasie (lata 2007-2013) Polska wykorzystała 65 mld euro z budżetu UE. W przykładowym 2012 roku otrzymaliśmy 16 mld euro. Odliczając składkę członkowską uzyskaliśmy 12 mld euro (netto). Polska otrzymała najwięcej pieniędzy spośród krajów członkowskich w ramach polityki spójności - ponad 10 mld euro. Ponadto znaleźliśmy się w czołówce państw, które otrzymały najwyższe kwoty w ramach Wspólnej Polityki Rolnej - blisko 5 mld euro.

Fundusze Unijne - Augustyn Kubik analizuje dane z trudnych dla Europy lat

O korzyściach z członkostwa Polski w UE

Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła wydatkowanie tych środków i potwierdziła, że system zarządzania funduszami unijnymi w Polsce jest prawidłowy i efektywny, mimo występujących gdzieniegdzie nieprawidłowości.

NIK rozpoczęła już kontrolę przygotowania naszego kraju do nowej perspektywy finansowej UE. Precyzyjne przygotowanie do efektywnego wydatkowania pieniędzy unijnych to priorytet Izby - może być bowiem kluczowe z punktu widzenia funkcjonowania całego państwa w następnych latach.

NIK, posiadając wnioski z kontroli poprzedniej perspektywy finansowej oraz ocenę przygotowania obecnej, zamierza przedstawić w drugiej połowie 2014 roku informację, która pomoże w prawidłowym przygotowaniu systemu wykorzystania funduszy unijnych w latach 2014-2020.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
23 maja 2014 10:18
Data publikacji:
23 maja 2014 10:18
Wprowadził/a:
Daniel Michalecki
Data ostatniej zmiany:
12 czerwca 2014 13:01
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Korzyści z członkostwa Polski w UE © SXC/planetka

Przeczytaj treść ponownie