Przejdź do treści
Jesteś tutaj:

NIK o nadzorze nad spółką ELEWARR

NIK o nadzorze nad spółką ELEWARR

16 lipca 2012 14:05

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła (czerwiec 2011) sprawowanie przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego nadzoru właścicielskiego nad spółką ELEWARR. W ocenie NIK sytuacja finansowa spółki ELEWARR stale się pogarszała. Spółka osiągała zysk głównie dzięki działaniom niezwiązanym bezpośrednio z obrotem zbożem i jego przechowywaniem. Dekapitalizacji ulegał majątek trwały. Malała też rola spółki w przechowywaniu zapasów interwencyjnych zbóż UE.

Informacje o artykule:

Data utworzenia: 16 lipca 2012 14:05
Data publikacji: 16 lipca 2012 14:05
Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany: 10 lipca 2014 12:34
Ostatnio zmieniał/a: Katarzyna Prędota

 

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052