NIK o ściąganiu podatków lokalnych

Nieprawidłowości dotyczyły przede wszystkim:

  • niewykorzystywania przez organ podatkowy w połowie skontrolowanych gmin możliwości kontroli u podatników;
  • opieszałości w prowadzeniu działań windykacyjnych, co skutkowało niską skutecznością egzekwowania zaległości podatkowych;
  • nierzetelności postępowań podatkowych w sprawach ulg,  polegającej na stosowaniu nieprzejrzystych lub niejednolitych kryteriów przy ocenie wniosków, dowolności w wydawaniu decyzji oraz nieprawidłowym dokumentowaniu i nieprzestrzeganiu terminów w prowadzonych postępowaniach, co zwiększa ryzyko wystąpienia korupcjogennego mechanizmu dowolności.

Negatywnymi skutkami stwierdzonych nieprawidłowości były uszczuplenia w dochodach gmin z tytułu badanych podatków, a także negatywny odbiór społeczny takich zjawisk jak: unieważnianie przez organy nadzoru uchwał z powodu promowania zwolnieniami podatkowymi określonych podmiotów, dowolne wydawanie decyzji w sprawach ulg podatkowych według niejasnych, niejednolitych zasad oraz opieszałość bądź odstępowanie od egzekucji podatkowej.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
27 kwietnia 2015 01:05
Data publikacji:
27 kwietnia 2015 06:40
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
27 kwietnia 2015 08:32
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie