Organy kontroli Polski i Niemiec - doroczne konsultacje

Prowadzona według wspólnej koncepcji programowej kontrola polskiej Najwyższej Izby Kontroli oraz wspólna niemieckiej Federalnej Izby Obrachunkowej i czeskiego Najwyższego Urzędu Kontrolnego dotycząca handlu elektronicznego będzie obejmowała m.in. jego zasady, działania organów podatkowych związanych z e-commerce, w tym efektywność mechanizmów kontrolnych przy tego rodzaju handlu, a także jego wpływ na dochody budżetu państwa. W ramach tej kontroli trzy uczestniczące instytucje przyjrzą się również rozwiązaniom prawnym, związanym z handlem w internecie. Obecnie trwa wymiana metodyki kontroli oraz konsultacje pomiędzy ekspertami. Wyniki kontroli znane będą w 2018 roku.

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski i Prezes Federalnej Izby Obrachunkowej (Bundesrechnungshof) Niemiec Kay SchellerWspółpraca pomiędzy NIK i niemiecką Bundesrechnungshof (BRH) stale się pogłębia. NIK była młodszym partnerem BRH w projekcie współpracy bliźniaczej dla najwyższego organu kontroli Gruzji pod nazwą "Instytucjonalne wzmocnienie Państwowego Urzędu Kontroli Gruzji", zakończonego we wrześniu ubiegłego roku. W ramach projektu NIK samodzielnie realizowała komponent dotyczący wzmocnienia kontroli finansowej, kontroli zgodności oraz raportowania. W prace zaangażowanych było 11 ekspertów z NIK.

Federalna Izba Obrachunkowa, podobnie jak NIK, jest bardzo aktywna na arenie międzynarodowej. W 2016 roku Prezes BRH Kay Scheller został powołany na jednego z trzech członków Rady Audytorów ONZ na okres sześciu lat. BRH prowadzi audyt w centrali Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku i centrum logistycznym ONZ w Ugandzie. Audyt obejmuje także finanse poszczególnych misji pokojowych. BRH jest także wyłącznym audytorem m.in. Uniwersytetu Narodów Zjednoczonych (UNU), ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC), Wysokiej Komisji Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) i Biura Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC). NOK Niemiec wspiera również prace NOK Tanzanii i Indii jako wiodących audytorów ponad 20 innych organizacji ONZ, takich jak Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF), czy Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP). W przeszłości BRH prowadziła m.in. audyt Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT) w latach 2013-2017 i Światowej Organizacji Handlu (WTO) w latach 2014-2019.

Z kolei NIK jest audytorem Rady Europy oraz Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN-u, a jej eksperci biorą udział w zespołach audytujących Europejski Instytut Studiów Strategicznych EUISS oraz mechanizm ATHENA. NIK prowadzi także projekt współpracy bliźniaczej dla NOK Albanii i rozpoczyna podobny projekt dla NOK Gruzji.

W ramach organizacji zrzeszających najwyższe organy kontroli, NIK i BRH współpracują zarówno na poziomie europejskim jak i globalnym, w ramach EUROSAI i INTOSAI. W EUROSAI NIK i NOK Niemiec będą wspólnie realizować Plan Strategiczny na lata 2017-2023: Polska jako lider celu obejmującego rozwój instytucjonalny, BRH jako współodpowiedzialny za wymianę wiedzy, który  to cel obejmuje kontrole równoległe, gdzie NIK będzie pełnić wiodącą rolę. W INTOSAI oba organy współpracują, m.in. w ramach grupy roboczej ds. walki z korupcją i praniem brudnych pieniędzy i podkomisji ds. przeglądów partnerskich.

Kolejne konsultacje Prezesów NIK i BRH zaplanowano na wiosnę 2018 roku w Krakowie.

Kontrola handlu internetowego (e-commerce)

  • Uczestniczą: Federalna Izba Obrachunkowa Niemiec i Najwyższy Urząd Kontrolny Czech
  • Celem jest porównanie działalności administracji podatkowej Czech i Niemiec w zakresie stosowania podatku VAT w obszarze handlu internetowego
  • Każdy z uczestników samodzielnie określa zakres kontroli krajowej, obok tego jest zakres wspólny, który dotyczy szczególnej procedury rejestracji podatników VAT (tzw. MOSS)

Od początku 2015 r. przedsiębiorcy świadczący usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne na rzecz konsumentów wewnątrz Unii Europejskiej zobowiązani są odprowadzać podatki w kraju, w którym konsumenci ci zamieszkują. [Wcześniej obowiązywały regulacje, według których przedsiębiorca sprzedający usługę elektroniczną opodatkowywał ją według stawki VAT obowiązującej w państwie jego siedziby, co powodowało uprzywilejowanie przedsiębiorców z jednych państw i dyskryminację innych; w tej sytuacji popularnością cieszyły się spółki z siedzibą na Cyprze i w Luksemburgu, gdzie są niższe stawki VAT].

Przedsiębiorcy świadczący ww. usługi mogą rozliczyć się z fiskusem na dwa sposoby:

  1. rejestracja dla celów VAT w kraju konsumenta-nabywcy (rozwiązanie uciążliwe w wypadku nabywców z wielu krajów);
  2. skorzystanie z tzw. małego punktu kompleksowej obsługi podatnika [nazwa stosowana przez polskie Ministerstwo Finansów (skrót ang. „MOSS”)]. Pozwala to dokonać rejestracji w krajowym organie podatkowym (w Polsce – Naczelnik II Urzędu Skarbowego Warszawa–Śródmieście), a następnie rozliczyć podatek VAT, należny w innych krajach członkowskich UE, za pośrednictwem polskiego organu podatkowego.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
27 października 2017 15:50
Data publikacji:
28 października 2017 08:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
27 października 2017 15:50
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Logo NIK i Bundesrechnungshof poniżej flaga Polski i Niemiec

Przeczytaj treść ponownie