Przejdź do treści

O NIK

Ilustracja: Dymiący komin i smog nad miastem poniżej mapa Europy

Kontrola "Europejski smog"

24 lutego 2017 10:45

Polska Najwyższa Izba Kontroli i holenderski Trybunał Obrachunkowy wraz z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym i kilkunastoma Najwyższymi Organami Kontroli z Europy oraz Izraela kontrolują wspólnie problem zanieczyszczenia powietrza oraz skuteczności działań podejmowanych na rzecz jego ograniczenia. Ta największa od kilkunastu lat kontrola w Europie, z uwagi na liczbę zaangażowanych instytucji i zakres spraw, które będą analizowane, jest koordynowana wspólnie przez polski i holenderski NOK. Prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski i Prezes Trybunału Obrachunkowego Holandii, Arno Visser spotkali się w celu omówienia wszystkich szczegółów tej kontroli.

więcej treści z artykułu: Kontrola "Europejski smog"

Logo obchodów 20-lecia prawa do ochrony danych osobowych, w tle zdjęcia z obchodów

NIK chroni dane osobowe obywateli

03 lutego 2017 09:07

NIK używa danych osobowych z wielką ostrożnością, a ich przetwarzanie obwarowane jest w Izbie wieloma wewnętrznymi i zewnętrznymi regulacjami – podkreślał prezes Krzysztof Kwiatkowski podczas konferencji zorganizowanej przez GIODO.

więcej treści z artykułu: NIK chroni dane osobowe obywateli

Zdjęcie ze spotkania w sprawie kontroli inwestycji Rail Baltica, w tle mapa trasy i pociąg.

NIK pomaga w kontroli priorytetowego projektu UE - Rail Baltica

01 lutego 2017 08:00

Najwyższa Izba Kontroli chce pomóc krajom bałtyckim w monitorowaniu budowy połączenia kolejowego z Polską i Finlandią. Inwestycja znana jako Rail Baltica ma wyrwać Litwę, Łotwę i Estonię z kolejowej izolacji i połączyć na trwałe z Europą Zachodnią.

więcej treści z artykułu: NIK pomaga w kontroli priorytetowego projektu UE - Rail Baltica

Prezes NIK przekazuje państwu Pawlakom przedmioty wylicytowane podczas 25. finału WOŚP

Prezes NIK przekazał przedmioty wylicytowane na rzecz WOŚP

23 stycznia 2017 15:17

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski osobiście przekazał wylicytowany podczas 25. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy szklany przycisk do papieru wraz z kolekcjonerskim piórem z logo NIK. Zwycięzca licytacji, Pan Grzegorz Pawlak wraz z małżonką, osobiście odebrał wylicytowane przedmioty z rąk szefa NIK.

więcej treści z artykułu: Prezes NIK przekazał przedmioty wylicytowane na rzecz WOŚP

Grafika 25 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

NIK wsparła Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy

16 stycznia 2017 08:50

NIK po raz kolejny wsparła Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Prezes Krzysztof Kwiatkowski przekazał na internetowe aukcje akwarelę oraz szklany przycisk do papieru. Wylicytowane kwoty w całości zasilą konto WOŚP.

więcej treści z artykułu: NIK wsparła Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy

Logo Uniwersytetu SWPS, poniżej grupa studentów i wykładowców uczestniczących w wykładzie razem z prezesem NIK

NIK współpracuje z uczelniami wyższymi

12 stycznia 2017 15:45

Prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski wziął udział w kolejnym z cyklu spotkań ze studentami uczelni wyższych. Na zaproszenie studentów Uniwersytetu SWPS wygłosił wykład o roli NIK w demokratycznym państwie prawa oraz wyzwaniach, jakie stoją obecnie przed najwyższym organem kontroli RP.

więcej treści z artykułu: NIK współpracuje z uczelniami wyższymi

Logotypy KPRM, NIK i KSAP

Współpraca szkoleniowa NIK, KPRM i KSAP

09 stycznia 2017 08:30

Pod koniec 2016 r. z inicjatywy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, we współpracy z wykładowcami Najwyższej Izby Kontroli i w budynku Krajowej Szkoły Administracji Publicznej - ruszyło Studium kontroli w administracji rządowej. Inicjatywę tę udało się zrealizować dzięki współdziałaniu trzech instytucji, którym zależy na podnoszeniu kompetencji zawodowych urzędników administracji rządowej.

więcej treści z artykułu: Współpraca szkoleniowa NIK, KPRM i KSAP

Logo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i Najwyższej Izby Kontroli w tle okładki informacji NIK

Współpraca NIK z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym

03 stycznia 2017 10:05

Najwyższa Izba Kontroli rozpoczęła współpracę z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym, którego zadaniem jest podejmowanie działań na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego. Izba będzie dzielić się informacjami ustalonymi podczas wykonywania czynności kontrolnych, które dotyczącą banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych firm inwestycyjnych.

więcej treści z artykułu: Współpraca NIK z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym

Logo NIK i ETO w tle uczestnicy spotkania z członkiem ETO Januszem Wojciechowskim

ETO chwali NIK i prezentuje swój raport roczny

18 grudnia 2016 09:00

Janusz Wojciechowski, polski członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, spotkał się z kierownictwem NIK, by zaprezentować najważniejsze tegoroczne ustalenia ETO. Trybunał, który pełni rolę strażnika finansów Unii Europejskiej, blisko współpracuje z Najwyższą Izbą Kontroli i wysoko ocenia kompetencje polskich kontrolerów. Janusz Wojciechowski (który sam stał na czele NIK w latach 1995-2001) podkreślił, że profesjonalizm działań NIK jest wysoko oceniany przez ETO.

więcej treści z artykułu: ETO chwali NIK i prezentuje swój raport roczny

Logo Urzędu Rozliczalności Rządu USA i NIK w tle flagi USA i Polski

Współpraca NIK z zaprzyjaźnionym Urzędem Rozliczalności USA

11 grudnia 2016 09:00

Prezes Krzysztof Kwiatkowski dyskutował z szefem Urzędu Rozliczalności Rządu USA o pomocy instytucjonalnej, jakiej obie organizacje udzielają innym najwyższym organom kontroli. W latach 90. korzystała z niej sama NIK. Polskich inspektorów wspierali między innymi właśnie Amerykanie, organizując kilkumiesięczne staże w Stanach.

więcej treści z artykułu: Współpraca NIK z zaprzyjaźnionym Urzędem Rozliczalności USA

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052