Przejdź do treści

O NIK

Logo NIK i napis 99 lat, w tle obraz przedstawiający siedzibę NIK

99 lat Najwyższej Izby Kontroli Zawiera galerię zdjęć Zawiera wideo

07 lutego 2018 08:00

7 lutego 1919 roku w odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej utworzona została instytucja odpowiedzialna za nowoczesną kontrolę państwową. Kolejna rocznica powstania NIK stała się okazją do przypomnienia i promocji zasad, na straży których Izba stoi od 99 lat: uczciwego, przejrzystego i rzetelnego państwa, wykonującego sumiennie obowiązki na rzecz swoich obywateli. O misji i roli NIK w zmieniającej się rzeczywistości dyskutowali w dniu obchodów czterej dotychczasowi szefowie tej instytucji. Debata odbyła się w Sali im. Lecha Kaczyńskiego – prezesa NIK w latach 1992-1995 i twórcy nowoczesnej ustawy o kontroli państwowej z 1994 roku.

więcej treści z artykułu: 99 lat Najwyższej Izby Kontroli

Tablica urzędowa z napisem Prokuratura

NIK zawiadamia prokuraturę ws. uniemożliwienia przeprowadzenia kontroli

01 lutego 2018 08:00

Prezes NIK skierował zawiadomienie do prokuratury w związku z udaremnieniem kontrolerowi NIK przeprowadzenia czynności kontrolnych w spółce Nowy Szpital w Olkuszu. Sankcje karne grożą każdemu, kto utrudnia lub udaremnia przeprowadzenie kontroli, jednak do takich zdarzeń dochodzi niezmiernie rzadko i w ostatnich latach kontrolerzy NIK nie spotkali się z podobnymi sytuacjami.

więcej treści z artykułu: NIK zawiadamia prokuraturę ws. uniemożliwienia przeprowadzenia kontroli

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski z wolontariuszami WOŚP

NIK dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

15 stycznia 2018 09:00

Prezes NIK wziął czynny udział w 26. finale WOŚP. Szef Najwyższej Izby Kontroli kwestował na ulicach Łodzi, a po południu poprowadził jedną z licytacji w Rotundzie Manufaktury. W tym dniu również wielu innych pracowników NIK dołączyło do Największej Orkiestry Świata i zbierało pieniądze na wyrównywanie szans w leczeniu noworodków. Powodzeniem cieszyły się też internetowe aukcje przedmiotów wystawionych przez prezesa NIK dla WOŚP.

więcej treści z artykułu: NIK dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Logo KPRM, NIK i KSAP

NIK dzieli się wiedzą i doświadczeniem z administracją publiczną

03 stycznia 2018 08:00

NIK we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów oraz Krajową Szkołą Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego zaangażowana jest w organizację kolejnej edycji specjalistycznego szkolenia dla kontrolerów zatrudnionych w administracji rządowej. Izba współuczestniczyła w opracowaniu programu szkolenia oraz oddelegowała do prowadzenia zajęć najlepszych specjalistów w dziedzinie procedur i standardów nowoczesnej kontroli państwowej.

więcej treści z artykułu: NIK dzieli się wiedzą i doświadczeniem z administracją publiczną

Znaki z ikonami rodzajów niepenosprawności obok zdjęcie z panelu

NIK chce poprawić sytuację osób starszych i niepełnosprawnych [panel ekspertów] Zawiera galerię zdjęć Zawiera wideo

29 listopada 2017 08:20

NIK sprawdzi, w jakim stopniu przestrzeń publiczna dostępna jest dla osób potrzebujących szczególnej pomocy. To dla Izby jeden ze strategicznych tematów. Przygotowania do kontroli wsparli liczni eksperci z rządu, parlamentu oraz organizacji społecznych.

więcej treści z artykułu: NIK chce poprawić sytuację osób starszych i niepełnosprawnych [panel ekspertów]

Plakat konferencji: napisy Odpowiedzialność. Kontrola. Wartości. Instytucje kontroli i audytu o rozwoju kapitału społecznego, Konferencja 9 listopada 2017 r., logotypy NIK PIBR i IIA

Kontrolerzy liderami zmian w przestrzeni publicznej Zawiera wideo

09 listopada 2017 09:45

Najwyższa Izba Kontroli we współpracy z Polską Izbą Biegłych Rewidentów oraz Instytutem Audytorów Wewnętrznych zorganizowała konferencję pn. "Odpowiedzialność. Kontrola. Wartości. Instytucje kontroli i audytu o rozwoju kapitału społecznego". NIK, której praca bezpośrednio przekłada się na lepsze funkcjonowanie instytucji publicznych oraz poprawę życia obywateli, chce wraz z partnerami jeszcze bardziej zaangażować się w budowanie sprawnego i odpowiedzialnego Państwa.

więcej treści z artykułu: Kontrolerzy liderami zmian w przestrzeni publicznej

Logo INTOSAI i mapa świata, poniżej zdjęcie grupowe uczestników posiedzenia INTOSAI

NIK na posiedzeniu Zarządu INTOSAI

07 listopada 2017 08:30

Odbyło się 70. - jubileuszowe - posiedzenie Zarządu INTOSAI - Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli. Polska NIK wchodzi w skład Zarządu jako przedstawiciel Europy. W Zarządzie obecni są m.in. prezesi organów kontroli ze Stanów Zjednoczonych, Chin, Brazylii, Argentyny, Rosji, Indii i Japonii. Trzon dyskusji i paneli jubileuszowego posiedzenia Zarządu stanowiły: wkład podkomisji ds. standardów kontroli wewnętrznej, której przewodniczy NIK, do raportu Komisji INTOSAI ds. Standardów oraz kwestie Rozwoju Instytucjonalnego. Polacy szczególnie aktywnie brali udział także w dyskusjach na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju.

więcej treści z artykułu: NIK na posiedzeniu Zarządu INTOSAI

Zdjęcie z panelu, poniżej napis PANEL EKSPERTÓW LOKALNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WSPARCIE SAMORZĄDÓW

Samorządy powinny wspierać lokalną przedsiębiorczość [panel ekspertów] Zawiera galerię zdjęć Zawiera wideo

03 listopada 2017 08:00

Najwyższa Izba Kontroli zorganizowała panel ekspertów poświęcony wspieraniu przedsiębiorczości przez gminy. Prawo nakłada na samorządy taki obowiązek, ale nie precyzuje, jak należy go realizować. W dodatku ustawodawca nie wyposażył gmin w szczególne środki służące realizacji tego zadania.

więcej treści z artykułu: Samorządy powinny wspierać lokalną przedsiębiorczość [panel ekspertów]

Kolaż: Zdjęcie tablicy z napisem

NIK przyczynia się do poprawy jakości funkcjonowania państwa

31 października 2017 09:00

Efekty kontroli NIK służą organom państwa w wykonywaniu zadań. Przykładem może być reakcja na publikację raportów o suplementach diety oraz o Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów. W pierwszym przypadku urzędnicy rozpoczęli wprowadzanie głębokich zmian systemowych, w drugim – sprawą zajęły się organa ścigania.

więcej treści z artykułu: NIK przyczynia się do poprawy jakości funkcjonowania państwa

Logo NIK i Bundesrechnungshof poniżej flaga Polski i Niemiec

Organy kontroli Polski i Niemiec - doroczne konsultacje

28 października 2017 08:00

Odbyły się doroczne konsultacje pomiędzy Prezesem Najwyższej Izby Kontroli i Prezesem Federalnej Izby Obrachunkowej (Bundesrechnungshof) Niemiec. Są one realizacją porozumienia zawartego przez Prezesów Krzysztofa Kwiatkowskiego i Kaya Schellera w maju 2016 roku w Bonn. Podczas tegorocznych konsultacji dokonano corocznej oceny współpracy pomiędzy obiema instytucjami oraz przyjęto program wspólnych działań na kolejny rok. Rozmawiano także o kontroli handlu elektronicznego (e-commerce) prowadzonej wspólnie przez niemiecką Federalną Izbę Obrachunkową i czeski Najwyższy Urząd Kontrolny. Kontrolę tego obszaru będzie realizowała także polska NIK.

więcej treści z artykułu: Organy kontroli Polski i Niemiec - doroczne konsultacje

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052