Przejdź do treści

O NIK

Flaga Słowacji i Polski

Grupa Wyszehradzka razem

21 czerwca 2017 14:20

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski spotkał się z Karolem Mitrikiem, szefem Najwyższego Urzędu Kontroli Republiki Słowackiej, by omówić współpracę obu instytucji. Polacy i Słowacy regularnie prowadzą wspólne kontrole. Prezesi rozmawiali też o przygotowaniach do zbliżającej się konferencji szefów najwyższych organów kontroli Grupy Wyszehradzkiej, tzw. Grupy V4 + 2, w ramach której na prośbę Słowacji (która obecnie przewodniczy Grupie Wyszehradzkiej organów kontroli) polska NIK zaprezentuje na specjalnym posiedzeniu "System zarządzania jakością" wdrożony w Izbie.

więcej treści z artykułu: Grupa Wyszehradzka razem

Spotkanie członka ETO z Radą do Spraw Ochrony Zwierząt

Spotkanie ETO z Radą do Spraw Ochrony Zwierząt

07 czerwca 2017 14:00

W ramach współpracy Najwyższej Izby Kontroli i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, członek ETO Janusz Wojciechowski spotkał się z Radą do Spraw Ochrony Zwierząt, powołaną przez Prezesa NIK. Działania Rady na rzecz poprawy dobrostanu zwierząt pokrywają się z zamierzeniami, jakie zostały przyjęte przez ETO w planie pracy na 2017 r. Po raz pierwszy w 40-letniej historii Europejskiego Trybunału Obrachunkowego podjęta zostanie kontrola ściśle dotycząca ochrony zwierząt.

więcej treści z artykułu: Spotkanie ETO z Radą do Spraw Ochrony Zwierząt

Logo CERN i NIK w tle zdjęcie akceleratora cząstek

NIK kontynuuje audyt w CERN Zawiera galerię zdjęć Zawiera wideo

01 czerwca 2017 09:00

Kończy się czwarty rok audytu finansowego prowadzonego przez NIK w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych. Przedstawiciele obu instytucji spotkali się w Warszawie, by omówić szczegóły związane z przygotowywanym raportem. – Wysoko oceniam współpracę z polskimi kontrolerami, która od lat pozostaje konstruktywna i merytoryczna – mówi Ossi Malmberg, Przewodniczący Komitetu Finansowego CERN.

więcej treści z artykułu: NIK kontynuuje audyt w CERN

Logo Kongresu EUROSAI w Istambule

Sukces NIK, Prezes Krzysztof Kwiatkowski wiceprzewodniczącym EUROSAI

29 maja 2017 08:00

Kongres EUROSAI (Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli) to odbywające się raz na trzy lata zgromadzenie szefów 50 izb kontroli, urzędów oraz trybunałów obrachunkowych (odpowiedników polskiej NIK) z całej Europy oraz Izraela, Gruzji, Azerbejdżanu, Armenii, Kazachstanu, Turcji i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

więcej treści z artykułu: Sukces NIK, Prezes Krzysztof Kwiatkowski wiceprzewodniczącym EUROSAI

Logo Ósmego Kongresu EUROSAI, poniżej zdjęcie z kongresu

NIK na Kongresie EUROSAI

22 maja 2017 13:36

Ponad 50 delegacji bierze udział w rozpoczętym właśnie, jubileuszowym X Kongresie Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli - EUROSAI. W trakcie obrad w Stambule delegaci omawiają i przygotowują się do zatwierdzenia m.in. nowego planu strategicznego Organizacji. Polska NIK jest europejskim liderem w przeprowadzaniu tzw. międzynarodowych kontroli równoległych, w których często uczestniczy kilkanaście organów kontroli, jak np. kontrola jakości powietrza, której NIK jest współkoordynatorem dla 15 najwyższych organów kontroli. Kongres wybierze także nowe władze EUROSAI i audytora wewnętrznego.

więcej treści z artykułu: NIK na Kongresie EUROSAI

Pies za kratami

Dobre i złe praktyki w obszarze zapobiegania bezdomności zwierząt [konferencja] Zawiera galerię zdjęć

22 maja 2017 10:00

Nie uda się rozwiązać problemu bezdomności zwierząt, poprzestając na wyłapywaniu zwierząt bezdomnych i prowadzeniu schronisk. Obok tego konieczne są kompleksowe i wielokierunkowe działania, dotyczące m.in. znakowania i rejestrowania psów i kotów, upowszechniania zabiegów kastracji lub sterylizacji zwierząt oraz edukacji społeczeństwa – takie wnioski płyną ze wspólnej konferencji MSWiA, Wojewody Mazowieckiego, Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii oraz NIK.

więcej treści z artykułu: Dobre i złe praktyki w obszarze zapobiegania bezdomności zwierząt [konferencja]

Nowi członkowie Kolegium NIK

Nowi członkowie Kolegium NIK Zawiera galerię zdjęć

15 maja 2017 14:10

Na uroczystości w dniu 15 maja, Marszałek Sejmu Marek Kuchciński powołał na trzyletnią kadencję czterech nowych członków Kolegium Najwyższej Izby Kontroli: prof. dr. hab. Bogumiła Brzezińskiego, ks. dr. hab. Włodzimierza Brońskiego, dr. hab. Jana Majchrowskiego i dr. Józefa Płoskonkę – radcę Prezesa NIK.

więcej treści z artykułu: Nowi członkowie Kolegium NIK

Tablica z napisem Konferencja Włączenie Cyfrowe Dostępne E-Usługi

NIK wspiera ideę dostępności cyfrowej. I daje przykład

10 maja 2017 09:30

Najwyższa Izba Kontroli została dobrze oceniona w Raporcie Dostępności 2017. Na konferencji „Włączenie Cyfrowe. Dostępne e-Usługi” - podczas której zaprezentowane zostały wyniki raportu - prezes Krzysztof Kwiatkowski zadeklarował, że NIK będzie konsekwentnie wspierać pozarządowe inicjatywy na rzecz włączenia cyfrowego osób o specjalnych potrzebach i systematycznie sprawdzać, czy podmioty publiczne spełniają pod tym względem wszystkie swoje obowiązki.

więcej treści z artykułu: NIK wspiera ideę dostępności cyfrowej. I daje przykład

Logo NIK i inicjatywy Global Compact w tle widok na miasto pokryte smogiem

Debata w NIK o jakości powietrza w miastach Zawiera galerię zdjęć Zawiera wideo

02 maja 2017 08:15

Najwyższa Izby Kontroli oraz Global Compact Poland zorganizowały debatę poświęconą jakości powietrza w miastach. Konferencja „Zrównoważone Miasta i Zrównoważona Energia” przyciągnęła szerokie grono wysokich rangą przedstawicieli rządu, samorządowców, przedsiębiorców, ekspertów ze świata nauki oraz społeczników.

więcej treści z artykułu: Debata w NIK o jakości powietrza w miastach

Dłoń nabierająca wodę do szklanki z kuchennego kranu

NIK o jakości i cenie wody Zawiera galerię zdjęć Zawiera wideo

23 kwietnia 2017 10:00

NIK sprawdzi, czy woda, która dociera do naszych kranów, jest bezpieczna, i czy jej cena jest adekwatna do kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne. Kontrolę poprzedziła debata ekspertów. Płynące z niej wnioski zostaną włączone do programu ogólnopolskiego badania systemu zaopatrywania ludności w wodę.

więcej treści z artykułu: NIK o jakości i cenie wody

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052