Przejdź do treści

Realizacja wniosków pokontrolnych NIK z kontroli "Ochrona i udostępnianie zasobów naturalnych w Polsce"(P/08/075) oraz "Ochrona zasobów muzealnych" (R/07/004)

Jednostka kontrolująca: Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: D/10/501/KNO
Data publikacji: 2010-08-10 09:30
Dział tematyczny: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Podkowie Leśnej
    05-807 Podkowa Leśna, ul. Gołębia 1
  • Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
    00-241 Warszawa, ul. Długa 52

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052