Realizacja wniosków pokontrolnych NIK z kontroli "Ochrona i udostępnianie zasobów naturalnych w Polsce"(P/08/075) oraz "Ochrona zasobów muzealnych" (R/07/004)

Jednostka kontrolująca: Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: D/10/501/KNO
Data publikacji: 2010-08-10 09:30
Dział tematyczny: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Podkowie Leśnej

    05-807 Podkowa Leśna, ul. Gołębia 1

  • Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie

    00-241 Warszawa, ul. Długa 52

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

17,3 mln zł wyniosły korzyści finansowe uzyskane w wyniku kontroli NIK w 2019 roku.