Realizacja wniosków pokontrolnych NIK z kontroli "Ochrona i udostępnianie zasobów naturalnych w Polsce"(P/08/075) oraz "Ochrona zasobów muzealnych" (R/07/004)

Jednostka kontrolująca: Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: D/10/501/KNO
Data publikacji: 2010-08-10 09:30
Dział tematyczny: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Podkowie Leśnej

    05-807 Podkowa Leśna, ul. Gołębia 1

  • Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie

    00-241 Warszawa, ul. Długa 52

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Najnowsze wyniki kontroli NIK

Czy wiesz, że..

11,8 mln zł osiągnęły łącznie ujawnione przez NIK finansowe skutki nieprawidłowości na szkodę budżetu Wspólnot Europejskich w 2017 roku.