Funkcjonowanie inicjatywy JASPERS w Polsce

Nr ewidencyjny: D/16/503
Data publikacji: 2017-01-31 08:54
Dział tematyczny: integracja europejska

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne)

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

1843 podmiotów skontrolowała NIK w 2016 roku.