Prawidłowość korzystania z wyłączenia stosowania Prawa zamówień publicznych określonego w art. 4d ust. 1 pkt 8 tej ustawy.

Nr ewidencyjny: D/19/502
Data publikacji: 2020-11-16 15:31
Dział tematyczny: budżet

Powrót

Przeczytaj treść ponownie